PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Landmarks/Milestones of Cell Biology - MBCPLUS002
Anglický název: Landmarks/Milestones of Cell Biology
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Tento předmět je určen pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus. Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.Please, enroll to the Moodle course = Elearning course and vote for your topic.
Další informace: http://www.bakalarplus.cz/predmety/landmarksmilestones-of-cell-biology/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (01.10.2016)
Výuka probíhá pouze anglicky v B234 každé úterý v čase 13:00-14:50.

Předmět je tematizován buněčnou biologií, jeho cílem je představit přesně to, co se na přednáškách nestíhá/špatně přednáší a zkouší - tedy konkrétní lidi, kteří stojí za přelomovými objevy, popř. historické pozadí, etické aspekty, moderní přístupy posledního roku/dvou let - a to tutoriální formou s maximalní interaktivností. Kdo si předmět zapíše, musí počítat s občasnou domácí přípravou, s různými formáty (Nobelovské přednášky, četba a diskuse klíčových publikací), zvanými hosty a samozřejmě i s jazykem vědecké komunikace - angličtinou.
***************************
Each semester we focus on different breakthrough achievements over the past decade in the chosen field by our Bc. students. This course is oriented towards people standing behind the establishment of a new school, a paradigm or even a discipline. We listen to the talks by true experts in the field and discuss their seminal papers. We also invite guests to discuss their personal contribution to the selected topic.
Open to all interested, MSc. Ph.D and scientists as well until we meet the limit of 25 participants. You will get a primer on MOOC courses, nanodegrees and other online education alternatives related to the selected topic.

A short (1 page) Wikipedia entry on a selected topic at the end of the semester is a compulsory exit test.

Look at the older semesters of Landmarks/Milestones of Cell Biology:
2013/14 summer: Systems biology & personalized medicine
2014/15 winter/summer: Seeing is (more than) believing / summer: RNA world: miRs and RNA editing
2015/16 winter/summer: From oncogenes to cancer stem cells (a switch in cancer research paradigms)
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (26.09.2015)

Aktivní účast, vytvoření/update Wiki hesla na téma, které bude předmětem tohoto ročníku - možnost práce ve skupinách.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (24.10.2019)

Předmět je tematizován buněčnou biologií, jeho cílem je představit přesně to, co se na přednáškách nestíhá/špatně přednáší a zkouší - tedy konkrétní lidi, kteří stojí za přelomovými objevy, popř. historické pozadí, etické aspekty, moderní přístupy posledního roku/dvou let - a to tutoriální formou s maximalní interaktivností. Kdo si předmět zapíše, musí počítat s občasnou domácí přípravou, s různými formáty (Nobelovské přednášky, četba a diskuse klíčových publikací), zvanými hosty a samozřejmě i s jazykem vědecké komunikace - angličtinou.  

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (26.09.2015)

Nadšení, chuť a schopnost komunikovat anglicky.

V případě většího zájmu než 25 studentů budeme před vstupem do předmětu vyžadovat motivační dopis v anglickém jazyce na jednu stranu A4, kde bude uvedeno, proč chcete předmět studovat, co vás vedlo ke studiu na PřF UK, co vás přivedlo k přírodním vědám. Na základě motivačního dopisu/eseje bude vybráno 25 studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK