PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biologie čtená podruhé - MB180C26A
Anglický název: Biology - news and recapitulation
Český název: Biologie čtená podruhé
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Irena Chlebounová
Vyučující: RNDr. Irena Chlebounová
Neslučitelnost : MB180C26
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (27.01.2019)
Tento předmět je vhodný především pro studenty učitelství biologie. Není limitován žádnou prerekvizitou. Jeho cílem je sdílení informací a názorů na způsoby vyučování vybraných témat mezi pozvanými odborníky, studenty učitelství a učiteli z praxe na středních i základních školách, případně i pracovníky ekocenter a jiných vzdělávacích organizací. Pro každý rok je vybráno zastřešující téma celého cyklu přednášek, které vychází z aktuálních potřeb a návrhů studentů předchozího ročníku a reflektuje podněty zkušených učitelů i kolektivu katedry učitelství a didaktiky biologie. Jednotlivé přednášky na sebe volně navazují a vzájemně se doplňují. Po každé přednášce je dán prostor pro diskusi nad otázkami účastníků, sdílení zkušeností i didaktických materiálů.

Ústřední témata posledních tří let:

2018/19 - Soužití a komunikace
2017/18 - Nemoci, poruchy a disturbance
2016/17 - Biologie v Praze a okolí
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (27.01.2019)

V předmětu je zaznamenávána docházka účastníků. Učitelé z praxe po splnění docházky obdrží osvědčení o absolvování přednáškového cyklu. Studenti učitelství usilující o zápočet mají povolenu 1 absenci, druhou si mohou nahradit po domluvě s garantkou předmětu speciálním úkolem. Kromě požadované docházky všichni studenti vypracují 2 úlohy:

1. Najít článek v bulvárním tisku, který inzeruje nový biologický objev či jinou senzaci. K tomuto článku vyhledat originální zdroj, který se zmiňovanou problematikou zabývá. Tyto dva články student písemně porovná.

2. Vyhledat si zajímavý biologický článek v seriózním odborném časopise a ten se snažit písemně zpopularizovat tak, aby nedošlo ke zkreslení informací.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Irena Chlebounová (28.01.2019)

Sylabus se každý rok mění podle ústředního tématu. Pro představu tedy uvádíme obsah Biologie čtené podruhé za poslední tři roky. Podrobnější materiály jsou v Moodlu. 

2018/19 Téma: Soužití a komunikace

1. Nové didaktické materiály pro výuku (Mgr. Tereza Korbélyi, Mgr. Mariana Brousková, Mgr. Petra Voráčková, Mgr. Vít Zeman)

2. Respektovat a být respektován (Soňa Kazda Rýdl)

3. Klouby z pohledu techniky - od Galilea po chytré endoprotézy (Prof. RNDr. Daniel Matej, Ph.D.)

4. Psychosomatika ve vztahu ke komunikaci (MgA. Eva Spoustová-Málková)

5. Ochrana přírody a krajiny (RNDr. Jan Plesník, CSc.)

6. Viry a symbióza (Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.)

7. O parazitech a lidech (Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.)

8. Využití arbuskulární mykorhizy v zemědělské produkci (Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.)

9. K čemu nás potřebuje mozek? (Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.)

10. Odposlouchávání a další aspekty komunikace v živočišné říši (RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.)

11. Emoce jako prožitek a jako řídící systémy (MUDr. Radkin Honzák, CSc.)

12. Neviditelná tajemství domácích mazlíčků (Mgr. Adéla Čmoková)

 

2017/18 Téma: Nemoci, poruchy a disturbance

1. Kriminálka S.T.U.D.E.N.T. (Mgr. Ladislav Merta)

2. Chiméry a jiné karamboly (Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.)

3. Virus Zika (RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.)

4. Vliv infekčních onemocnění na veřejné zdraví z pohledu evolučního biologa (Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.)

5. Lze se vyléčit z infekce virem HIV? (RNDr. Ivan Hirsch, CSc.)

6. Patogenní kvasinky a jejich umění adaptace (RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.)

7. Metabolismus rakovinné buňky (RNDr. Alena Krejčí, Ph.D.)

8. Hranice kvalitního života a lidsky důstojné smrti (MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.)

9. Svyly v prášku? (Prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík)

10. Opomíjená tropická onemocnění (Mgr. Tomáš Macháček)

11. Nemoci těla i duše (Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.)

 

2016/17 Téma: Biologie v Praze a okolí

1. Geologický podklad Prahy a jejího okolí (Mgr. Jakub Halaš)

2. Antropocén a změny krajiny v okolí velkoměsta (RNDr. Radek Mikuláš, CSc.)

3. Chráněná oblast Brdy (Mgr. Hana Mayerová)

4. Fauna pražských vod a její změny (Mgr. Michal Bílý, Ph.D.)

5. Expanzivní druhy hmyzu aneb co lze nalézt na školní zahradě (Mgr. Petr Šípek, Ph.D. a Mgr. Petr Janšta, Ph.D.)

6. Ptáci ve městech (RNDr. Jindra Mourková, Ph.D.)

7. Městská výchova jako nový fenomén (Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D.)

8. Projekt "Město do kapsy - mikroklima okolí školy" na ZŠ a na gymnáziu (RNDr. Irena Chlebounová)

9. Planktonní řasy a jejich sběr pro praktika (Mgr. Markéta Macholdová)

10. Dřeviny pražských parků a jejich současné problémy (RNDr. Anna Skalická)

11. Houby pražských lesů (Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK