Zoologie bezobratlých - MB170P09O
Anglický název: Invertebrate zoology
Český název: Zoologie bezobratlých
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170C09U, MB170P09I, MB170P09P, MB170P09U
N//Je neslučitelnost pro: MB170P09I, MB170P09U
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (27.09.2018)
Předmět bakalářského studia. Zabývá se nejširšími aspekty zoologie bezobratlých, morfologií, anatomií, ekologií a fylogenezí hlavních taxonů zejména z hlediska skupin fauny ČR a Evropy významných pro studované směry (OŽP, PRGEOBI).
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (27.09.2018)
Brusca, R.C.,Brusca,G.J.,2002. Invertebrates.2nd ed. Sinauer Publ 
 
Zrzavý, J., 2006. Fylogeneze živočišné říše. Scientia Praha 
 
Barnes, R. D. et al., 2003. Invertebrate Zoology. Brooks/Cole Publishing Company
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (27.09.2018)
- postavení živočichů v systému eukaryotických organismů
- základní charakteristiky živočichů
- živočichové jako nejvíce diverzifikovaná skupina organismů
- vznik základních orgánových soustav živočichů
- evoluční vztahy mezi základními skupinami živočichů
- diverzita "nebilaterních" živočišných kmenů (houbovci - Porifera, vločkovci -  Placozoa, žahavci - Cnidaria, žebernatky - Ctenophora)
- Bilateria - základní charakteristika a diverzita, přehled kmenů, úvod do prvoústých (Protostomia), Lophotrochozoa x Ecdysozoa
- ploštěnci (Platyhelminthes)
- čelistovci (Gnathifera), břichobrvky (Gastrotricha), chapadlovci (Lophophorata) + několïk malých kmenů
- měkkýši (Mollusca) 
- kroužkovci (Annelida), pásnice (Nemertea)
- úvod do Ecdysozoa; Cycloneuralia
- úvod do Panarthropoda; želvušky (Tardigrada), drápkovci (Onychophora) 
- klepítkacti (Chelicerata)
- Pancrustacea mimo Hexapoda
- šestinozí (Hexapoda)
- druhoústí (Deuterostomia)