PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum ze zoologie bezobratlých - MB170C09U
Anglický název: Zoology invertebrates - practices
Český název: Praktikum ze zoologie bezobratlých
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Vysvětlení: Toto turnusové cvičení je rozšířením předmětu MB170P09U.
Garant: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Korekvizity : MB170P09U
N//Je neslučitelnost pro: MB170P09O, MB170P09I
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (27.09.2018)
Anotace jako u předmětu B170P09I

Praktikum proběhne turnusově v místnosti 204, Viničná 7, druhé patro.

[Přístrojové vybavení pro praktikum bylo zakoupeno z grantu FRVŠ]
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. (25.10.2011)

Zápočet z praktika na základě dostatečně prezence a aktivního přístupu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK