Praktikum ze zoologie obratlovců - MB170C13B
Anglický název: Zoology of Vertebrates
Český název: Praktikum ze zoologie obratlovců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Turnusové cvičení, které doplňuje předmět Zoologie obratlovců (MB170P13B).Turnusové cvičení, které je součástí předmětu Zoologie obratlovců (MB170P13A).
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Benda, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Mgr. Kristina Kverková, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Jiří Šmíd, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB170P13A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D. (10.01.2022)
Turnusové praktické cvičení k přednášce Zoologie obratlovců (MB170P13B). Toto praktikum je i součástí přednášky Zoologie obratlovců (MB170P13A).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (18.02.2021)

Gaisler J. (1983): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 534 str.

Pough F. H., Ch. M. Janis, J. B. Heiser (2005): Vertebrate life. 7th Ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., 684 pp.

Roček Z. (2002): Historie obratlovců. Praha: Academia, 512 str.

Sigmund L., V. Hanák, O. Pravda (1992): Zoologie strunatců. Praha: Universita Karlova, 501 str.

Gaisler J., Zima J. (2007): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 692 str.

 

Prezentace k praktiku lze najít na https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=449

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D. (16.01.2023)

Zápočet bude udělován za aktivní účast na praktiku a znalost látky prezentováné na praktických cvičeních.

Praktikum letos proběhne turnusově v prezenční formě, pravděpodobně v obdobném termínu jako v loňském roce (konec března - duben). Konkrétní termíny pro tento rok i tabulky pro zápis studentů budou k dispozici přibližně od poloviny března.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (18.02.2021)

Praktikum, členěné do čtyř půldenních tematických bloků, rozšiřuje tematický rozvrh přednášky důrazem na zevrubné seznámení s jednotlivými formami evropské fauny obratlovců, standardními determinačními postupy a hodnocením přirozené biodiversity jednotlivých skupin.

Zvláštní pozornost je věnována evropským zástupcům vybranych skupin
- Petromyzontida
- Actinopterygii
- Amphibia
- Reptilia
- Aves
- Mammalia

Praktické úkoly praktika se odvíjí od těchto cílů.

Prezentace k praktiku lze najít na Moodlu: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=449