Model organisms in developmental biology - MB150P83
Anglický název: Model organisms in developmental biology
Český název: Modelové organismy ve vývojové biologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: NAHRAZENO MB150P83E
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.
Neslučitelnost : MB150P83E
Je neslučitelnost pro: MB150P83E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem přednáškového kursu je poskytnout přehled o různých zvířecích modelech používaných ve vývojové biologii. Přenáška je vedena v anglickém jazyce.-

Jakýkoliv modelový organismus má přirozeně některé výhody a některé nevýhody. Z tohoto důvodu je kurs pojednán jako porovnání jednotlivých modelů s cílem, aby si studenti uměli v budoucnu vybrat vhodný model na řešení daného vědeckého problému popř. s ohledem na své vědecké zájmy. Náplní kursu budou obratlovci i bezobratlí, avšak značná pozornost bude věnována modelu myši jakožto klíčového organismu pro biomedicínu. Důraz bude kladen na vysvětlení dostupných experimentálních přístupů (metodik práce) a existující zdroje (databáze, sbírky mutantů apod.). Pro téměř každý modelový organismus lze nalézt i jeho unikátní a nezastupitelný přínos pro biologii.
Poslední úprava: PUTA (22.03.2006)
Literatura

Wolpert, L.: Principles of Development, Oxford University Press

Poslední úprava: PUTA (28.05.2004)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Written exam (90 min) composed of 30 questions requiring brief (few sentences) but competent answer. For those students that feel disadvantaged by weaker knowledge of English the exams will be handed out and will be due 24 hours later. However, the answers for the take-home exams should be done independently. Students not attending lectures will not be examined.

Poslední úprava: Kozmik Zbyněk, RNDr., CSc. (14.02.2018)
Sylabus -

1. Modelové organismy ve vývojové biologii-přehled, základní pojmy.

2. Myš I

3. Myš II

4. Myš III

5. Kuře

6. Drápatka

7. Zebřička

8. Octomilka

9. Hlístice

10. "Nové" modelové organismy u bezobratlých

11. Srovnávací přístup: obor evoluce a vývoj (evo-devo)

Poslední úprava: Kozmik Zbyněk, RNDr., CSc. (14.12.2012)
Požadavky k zápisu -

Místo konání přednášek: seminární místnost v nové budově Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze 4 Krči (Vídeňská 1083, konečná linky autobusu 193).
Termín konání: úterý 9:00 - 10:30, první přednáška 17.3.2020

Poslední úprava: Kozmik Zbyněk, RNDr., CSc. (17.02.2020)