PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z fyziologie živočichů a člověka - MB150C26C
Anglický název: Practical course of animal and human physiology - baccalaureate
Český název: Praktikum z fyziologie živočichů a člověka
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Po naplnění kapacity VŠECH rozvrhových lístků, možno vypsat další turnus.Další turnusy zpravidla zasahují do zkouškového období.Nutno zapsat na rozvrhový lístek.
Garant: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Mgr. Hana Míková
Mgr. Veronika Spišská
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Korekvizity : {Aspoň jeden z předmětů MB150P26B, MB150P07.}
Neslučitelnost : MB150C26B, MB150C31, MB150P60
N//Je neslučitelnost pro: MB150C31, MB150P60
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (08.01.2020)
Cvičení zahrnuje úlohy týkající se základních fyziologických systémů tj. nervového, kardiovaskulárního, vylučovacího, dýchacího; dále měření energetického metabolismu organismů a modulace svalové kontrakce.

Praktika probíhají formou turnusu, skládající se z 5-ti dnů. V jednom turnusu je maximální kapacita 18 studentů. Je třeba se zapisovat na rozvrhové lísky a to již od začátku semestru. Z důvodu velkého počtu zájemců, je třeba, aby turnusy byly maximálně využity. Nebojte se praktik hned v začátku, všechny jsou stejná!
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (08.01.2020)

Tištěné návody k úlohám k dispozici v místnosti praktika nebo na Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Zápočet se uděluje na základě 100% docházky, předložení náležitých protokolů a výstupního testu shrnujícího probranou látku. Test se koná vždy na konci každého turnusu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (24.05.2013)

1- V rámci úloh týkajících se kardiovaskulárního systému se provádějí praktická měření a vyhodnocování klidového i zátěžového EKG a dalších srdečních parametrů. S použitím moderního přístrojového vybavení jsou také sledovány změny krevního tlaku a pulzu, dechové frekvence a objemu za různých fyziologických situací a stanovuje se celková fyzická kondice organismu.

2- Úloha zaměřená na metabolismus ledvin seznamuje s použitím metabolické komory pro laboratorního potkana a měřením významných fyziologických parametrů činnosti ledvin (glomerulární filtrace, resorpce, exkrece a clearence). Pomocí biochemických enzymatických analýz a kolorimetrických metod s využitím speciálních kitů jsou prováděna stanovení metabolitů. Součástí práce je příprava a zpracování vzorků séra a moči, včetně využití centrifugačních technik.

3- Měření statických i dynamických plicních parametrů pomocí moderního respirometrického vybavení umožňuje stanovit skutečné a teoretické hodnoty u člověka. Spirometrie je využívána k provedení zátěžového testu u studentů pomocí analýzy dýchacích plynů s použitím standardizovaných kalibračních plynů. Měření energetického obratu nepřímou kalorimetrií se též provádí u vybraných druhů živočichů (králík, potkan, žába, myš).

4- Úloha věnující se nervové soustavě je rozdělena na 3 části: mentální testy, smyslové testy a reakční testy. Teoretický úvod je věnován zopakování termínů z elektrofyziologie.

5- Využití simulačního fyziologického programu (Virtual Physiology) k rozvoji znalostí fyziologických i molekulárních mechanismů modulace svalové kontrakce s důrazem na kvantitativní hodnocení sledovaných parametrů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK