PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze 'Vegetace stř. Evropy' - MB120T97E
Anglický název: Field excursion "Vegetation of the central Europe"
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
RNDr. Jan Novák, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)
Terénní exkurze soustřeďující se na praktický přehled vegetačních jednotek ČR - demonstrovány jsou ekologické vztahy, které udávají tvářnost a povahu vegetačních typů v ekosystémech.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Zápočet bude udělen za aktivní účast na exkurzi.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Terénní exkurze po vegetačně významných lokalitách. Je doplňkem přednášky Vegetace střední Evropy. Seznamuje s významnými vegetačními typy a ekologickými souvislostmi.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák, Ph.D. (29.10.2019)

Zájem o obor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK