PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lichenologické determinační praktikum I - MB120P129
Anglický název: Lichenological determination course I
Český název: Lichenologické determinační praktikum I
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (21.05.2018)
Předmět je určen pro zájemce o základní určování lišejníků z řad nelichenologů (geobotaniků, učitelů, atp.)
Během kursu se seznámíme se základními morfologickými a anatomickými strukturami důležitými pro určování, se základními určovacími technikami (barevné stélkové reakce, činidla používaná v lichenologii, lišejníkové látky, TLC (v Lich. det. praktiku TLC pouze teoreticky), dále naší i zahraniční určovací literaturou.
Následně si budeme ukazovat základní lišejníkové rody střední Evropy a významné zástupce (převážně makrolišejníků).
Předpokládá se aktivní přinášení vzorků posluchači a jejich určování.
Na kurs volně navazuje Speciální lichenologická exkurse (MB120T02)v letním semestru.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (24.10.2019)

W. Rothmaler a kol.: Exkursionflora von Deutschland, Niedere Pflanzen. - Spektrum, 1994.

Černohorský et al.: Klíč k určování lišejníků ČSR. - Academia, 1956.

Smith: The lichen flora of great Britain and Ireland

Wirths: Flechten Deustchland

etc.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (01.12.2011)

účast, aktivní přístup, určení pokusné položky

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (07.10.2009)

Vstupním požadavkem je absolvence přednášky Botanika bezcévných rostlin (je jedno, jestli učitelská nebo odborná).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK