Základy analýzy kvalitativních dat - JSB056
Anglický název: Introduction to the analysis of qualitative data
Český název: Základy analýzy kvalitativních dat
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4490
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Prerekvizity : JSB014
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (14.06.2018)
V kurzu se studenti seznámí se základními technikami zpracování a analýzy kvalitativních dat (především textů).
Kurz je prakticky orientován. Během kurzu budou účastníci zpracovávat domácí úkoly.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (10.01.2016)

Seznámit studenty se základními technikami počítačového zpracování a analýzy kvalitativních dat. Naučit studenty kvalitativní data (zejména textová) transformovat do zpracovatelné podoby, kódovat, vytvářet kategorie a vztahy mezi nimi, výsledky exportovat a prezentovat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (10.01.2016)

Za každý odevzdaný úkol lze získat až 10 bodů.

Podmínkou udělení zápočtu je

a) účast na hodinách (povolena 1 neomluvená absence)

b) odevzdání všech 7 zadaných úkolů a dosažení minimálně poloviny, tj. 35 bodů.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.02.2016)

Literatura:

CAQDA

Kelle, U. (ed.).1995. Computer-aided qualitative data analysis: theory, methods and practice. Sage Publications. S5-127
Lewins, A. & Silver, C.2007. Using Software in Qualitative Research : A Step-by-Step Guide. Sage Publications. S5-80

RQDA

http://rqda.r-forge.r-project.org/documentation_2.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PL66CB2FF65368715C&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PL52377017A7137925&feature=plcp
http://comm.eval.org/communities/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=a2ba0451-c075-4d86-9ae2-6720791a1e31&tab=librarydocuments

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (14.06.2018)

Sylabus

1. Představení kurzu a vybraných software pro CAQDA (computer-assisted qualitative data analysis)

2. Příprava a vkládání dat - úkol

3. Kódování: otevřené - úkol

4. Kódování: využití klíčových slov a konceptů - úkol

5. Kódování: tvorba kategorií - úkol

8. Exportování dat, kódů a kategorií - úkol

9. Mapování a síťování - úkol

10. Kombinace kvalitativní a kvantitativní analýzy

11. Kontrola kvality analýzy

12. Prezentace výsledků analýzy - úkol

13. Závěrečná hodina