Italština odborná II - JLB024
Anglický název: Specialised Italian II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB023
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)
Kurz navazuje na Italštinu odbornou I JLB 023 a je určen posluchačům všech oborů FSV UK. Navazuje na úroveň italštiny získanou v předchozím semestru a náplní bude nejen opakování a nabytí nových znalostí gramatických struktur, ale také rozšíření slovní zásoby pro potřeby užití jazyka na odborné úrovni - témata budou zvolena na míru podle konkrétních studentů, kteří se do kurzu zapíší.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Kurz Italština odborná II si klade za cíl

1) budovat u studentů schopnost porozumět textu na úrovni B2/C1, interpretovat jej, kriticky zhodnotit a argumentovat na jeho základě

2) zlepšovat psaný projev studentů

3) rozumět všem formám mluvené italštiny (odborná přednáška, jednání)

4) hovořit korektně italsky

5) fixovat gramatické struktury a logickou strukturu jazyka, rozšiřovat slovní zásobu

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Vyučující poskytne studentům všechny materiály. Materiály budou dostupné v cloudu a bude potřeba je strukturuvaně a systematicky využívat. 

Doporučené weby: 

https://learnamo.com

www.oneworlditaliano.com

www.rai.it

www.ansa.it

www.lastampa.it

www.corriere.it

www.repubblica.it

www.scudit.net

www.ladante.it

 Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

V kurzu budeme pracovat s autentickými materiály - hojně budeme využívat internetové zdroje - online přednášky k tématům zvoleným studenty, odborné texty, ale také např. podcasty. Dále budeme využívat metod kooperativní výuky. Zaměříme se ale také na "neinteraktivní" práci (četba).
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Podmínky ke složení zkoušky:

Ústní prezentace na zvolené téma v průběhu semestru: 20b

Tři odevzdané eseje: 30b

Ústní zkouška na konci semestru: 50b

 

 

Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A

A - outstanding performance with only minor errors, B - above the average standard but with some errors, C - generally sound work with a number of notable errors, D - fair but with significant shortcomings, E - performance meets the minimum criteria, F - fail – considerable further work is required

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Četba odborných textů, studentské prezentace, italské společenské aktuality, složitější gramatické struktury - především souslednost časů, konjunktiv, imperativ.

Témata budou specifikována na začátku semestru podle specifických potřeb zapsaných studentů - může se jednat např. o změny ve společnosti pod vlivem migrace, globální oteplování, ekonomická krize atp.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro posluchače zapsané v kurzu Italština odborná II.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Pavla Přívozníková, Ph.D. (30.01.2024)

Úroveň B2 dle ERR a absolvování kurzu Italština odborná I. Pro studenty, kteří neabsolvovali v zimním semestru kurz Italština odborná I: před začátkem semestru je pro zapsání do kurzu také možné kontaktovat vyučující s žádostí o ověření znalostí jinou formou.