PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Předstátnicová výuka z obchodního práva - HV3031
Anglický název: Preparation for the Business Law State Exam
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Státní závěrečná zkouška - otázky od ZS 19_20.doc Státnicové otázky platné od ZS 2019/2020 - nová akreditace - kód předmětu HS0010 Alena Vacková
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)
V rámci dvou přednášek budou studenti upozorňováni zejména na instituty a normy obchodního práva, které působí při státní zkoušce studentům největší problémy, a na legislativní a judikatorní novinky a změny, které nastaly oproti odpřednášené materii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK