PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - praxe na soudech I. (civilní úsek) - HV2011
Anglický název: Internship at courts I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0273, HP0282
Ve slož. prerekvizitě: HM0701, HM1301
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)
Odborná praxe – praxe na soudech I. navazuje na výuku civilního práva procesního, resp. též povinně-volitelného předmětu Právnická povolání v justici, a tuto výuku rozšiřuje a doplňuje. Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit výuku tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce příslušného soudu, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu.
Praxe probíhají zhruba deset týdnů od prvního týdne měsíce března na jednotlivých obvodních soudech v Praze a okresních soudech v obvodu Krajského soudu v Praze (celkem přibližně 80 hodin, zpravidla jeden až dva dny v týdnu). Přidělení na konkrétní soud probíhá s přihlédnutím k preferencím jednotlivých studentů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Vyplněný formulář potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny září.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Obsahem odborné praxe na civilních soudech je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce. Podrobný program praxe je připojen v souborech.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)

Přihlašování na praxi se uzavírá čtvrtý den ode dne spuštění zápisu předmětů (na praxi se lze přihlašovat ještě tři dny po dni spuštění zápisu předmětů). Přihlášení studenti obdrží po uzavření přihlašování e-mail s dalšími informacemi o praxi a formulářem k vyjádření preferencí ohledně soudů. Po vyplnění formulářů budou studenti informováni o rozdělení na jednotlivé soudy a obdrží informace o konání úvodního školení na Městském a Krajském soudu v Praze. S pokyny k první návštěvě jim přiděleného soudu budou studenti obesláni přímo tímto soudem.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (04.03.2016)

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.

03. MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK