PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Správní právo - obhajoba diplomové práce - HS1012
Anglický název: Administrative Law – Defence of the Diploma Thesis
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Dipl [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
K//Je korekvizitou pro: HP0012
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (28.10.2019)
Při obhajobě diplomové práce student představí svou diplomovou práci, odpovídá na otázky uvedené v posudcích a dále se koná odborná rozprava.
Část státní závěrečné zkoušky „Obhajoba diplomové práce“ musí vždy předcházet části státní závěrečné zkoušky z tematického okruhu, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Předpokladem pro obhajobu diplomové práce je absolvování Diplomového semináře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK