PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ústavní systémy - HP1201
Anglický název: Constitutional Systems
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 120
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Vyučující: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0401
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)
Sylabus předmětu: Předmět je zaměřen na výklad základních institutů ústavního práva ve vybraných zemích, zejména Evropy a USA. Analýza pramenů (ústavy, zákony, rozhodnutí ústavních soudů aj.) je doplňována konkrétními příklady z fungování ústavních vztahů a aplikace ústavních norem.
Literatura
Poslední úprava: import (04.06.2004)
doporučená

  • V. Jirásková: Dokumenty k ústavním systémům, 1996, Karolinum, Praha, ISBN 80-7184-212-5 (kniha je k dispozici v knihovně PF)
  • J. Filip, Z.Koudelka: Soudobé ústavní systémy, 1996, Masarykova univerzita, Brno, ISBN 80-210-1363-X (kniha je k dispozici v knihovně PF)
  • V.Pavlíček a kol.: Suverenita a evropská integrace, 1999, Praha
  • V. Pavlíček a kol.: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy, I., II. a III. díl, Praha 1999, 2000, 2001, ISBN 80-85889-31-5 (kniha je k dispozici v knihovně PF)
  • Vl. Klokočka: Ústavní zřízení evropských států, 1996, Linde, Praha, ISBN 80-7201-010-7 (kniha je k dispozici v knihovně PF)
  • Vl. Klokočka, E. Wagnerová: Ústavy států Evropské unie, 1997, Linde, Praha, ISBN 80-7201-056-5 (kniha je k dispozici v knihovně PF)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (17.04.2020)

V letním semestru 2019/2020 se kontrola studia bude výjmečně konat distanční formou. Konkrétní podmínky budou upřesněny. 

Sylabus
Poslední úprava: STUPKA (06.09.2005)

Výběrový předmět Ústavní systémy doplňuje a rozvíjí základní předmět "Ústavní právo České republiky" zejména tím, že reaguje na rozmanitosti ústavních institutů v soudobém světě a uvádí řadu příkladů i jiných ústavních řešení, než s jakými se posluchači seznamují při studiu platného ústavního práva ČR.

Úvodní obecná část při použití srovnávací metody upozorňuje na realizaci osvědčených ústavních modelů a na tendence jejich rozvoje, druhá část kurzu se soustřeďuje na zvláštnosti ústavního práva jednotlivých vybraných států (Francie, Itálie, Ruska, SRN, Španělska, Švýcarska, USA, Velké Británie aj.) s důrazem položeným zejména na vztahy mezi nejvyššími státními orgány.

Studium pramenů(ústavy, volební zákony, zákony o politických stranách, jednací řády parlamentů apod.) je doplňováno konkrétními příklady aplikace ústavních norem. Pozornost je věnována i aktuálním událostem významným z hlediska rozvoje ústavního práva sledovaných států.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK