PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právnická ruština jako další cizí jazyk II. - HP0162
Anglický název: Legal Russian as a Second Foreign Language II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP1382
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Olena Rizak
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Neslučitelnost : HP1381
N//Je neslučitelnost pro: HP1381
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Právnická ruština jako druhý cizí jazyk II je 2.část výběrového předmětu právnická ruština jako druhý cizí jazyk I-IV. Cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, rozvinout receptivní a produktivní znalosti a dovednosti, porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách. Témata korespondují s právními obory, jež jsou náplní studia na PF UK v Praze.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Povinná:
  • Odborné texty předložené vyučujícím..
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Zvládnutí odborných textů,

aktivní účast na výuce,

absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

 
Sylabus - ruština
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Témata:

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Právnické osoby, obchodní korporace, základní pojmy

Občanské právo: závazky 

Občanské právo: závazky 

Občanské právo procesní

Občanské právo procesní

Pracovní právo

Vstupní požadavky - ruština
Poslední úprava: PaedDr. Jaroslava Rezková (24.08.2014)

 Podmínkou pro zápis je absolvování kurzu Právnická ruština jako druhý cizí jazyk I.

Podmínky zakončení předmětu - ruština
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK