Internal Medicine I. - EAP0103320
Anglický název: Internal Medicine I.
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
MUDr. Július Gelžinský, Ph.D.
MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Neslučitelnost : EA0106023, EA0106024
Prerekvizity : EAP0102070, EAP0102080, EAP0102320, EAP0103322
Záměnnost : EA0106023, EA0106024
Je záměnnost pro: EA0106023
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Clinical Examination in Internal Medicine.pdf Klinické vyšetření z vnitřního lékařství Jana Kličková
stáhnout Exam_Propedeutics and Internal Medicine I.pdf Zkouška z předmětu Propedeutiky interních oborů/ Interna I na II.IK ve školním roce 2021/2022 - OTÁZKY Jana Kličková
stáhnout Lectures Internal medicine I, 3rd year summer semester 2024.pdf Přednášky letní semestr 2023/2024 na II.IK Jana Kličková
stáhnout Practicals in Internal Medicine I, 3rd year summer semester 2024.pdf ROZPIS PRAKTIK 3. ročník všeob. ČJ na II.IK letní semestr 2023/2024 Jana Kličková
Anotace
Obsahem předmětu je kompletní kardiovaskulární medicína a část pneumologie. Výskyt, diagnostické metody a
léčba jsou tři základní pohledy na každou chorobu.
Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (28.05.2020)
Literatura

R. Češka a kol. Interna, Triton 2010

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (28.05.2020)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet, zkouška

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (28.05.2020)
Sylabus

Kardiovaskulární onemocnění

1. Ischemická choroba srdeční I - akutní formy

2. Ischemická choroba srdeční II - chronické formy. Přehled kardiovaskulární farmakoterapie

3. Akutní a chronické srdeční selhání. Klasifikace, patofyziologie, klinický obraz, diagnostika a léčba.

4. Poruchy srdečního rytmu I - diagnostika a léčba.

5. Poruchy srdečního rytmu II, synkopa, život ohrožující arytmie.

6. Onemocnění chlopní.

7. Onemocnění perikardu, myokardu, infekční endokarditida.

8. Onemocnění aorty a periferních tepen, ICHDK, disekce aorty. Cévní mozková příhoda.

9. Onemocnění žil a lymfatických cév. Hluboká žilní trombóza, chronická žilní insuficience, lymfedém.

10. Plicní embolie, plicní hypertenze.

Pneumologie

11. Úvod do pneumologie. Celospolečenský význam onemocnění dýchacích cest a plic, vymezení pneumologické problematiky. Vrozené vady plic a průdušek, mukoviscidosa v dospělém věku. Komunitní a nozokomiální záněty plic, etiologie, diferenciální diagnostika a terapie.

12. Tuberkulóza a mykobakteriózy plic a tuberkulóza mimoplicní. Etiopatogeneze, diagnostika, klinické obrazy a léčba. Komplikace tuberkulóz.

13. Intersticiální plicní procesy: fibrotizující záněty plic, sarkoidóza, Wegenerova granulomatóza, diagnostika a terapie. Pleurální syndrom, pleuritida suchá a exsudativní, diagnostický algoritmus a terapie.

14. Nemoci průdušek. Akutní a chronická bronchitis, bronchiektázie. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Diagnostické metody a léčba, prognóza. Transplantace plic.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (28.05.2020)