PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Etika a humanitní základy medicíny V. - CVSE5P0041
Anglický název: Medical Ethics and Humanities V.
Zajišťuje: Ústav etiky a humanitních studií (12-UET)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 11/11 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (06.05.2014)
První dvě přednášky jsou zaměřeny na filosofii vědy. V dalších přednáškách jsou zdůrazněny nové vědecké objevy a jejich etická reflexe za minulé čtyři roky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (06.05.2014)

Znalost argumentace při řešení nových kasuistik, založena na teoretických znalostech získaných během minulých čtyř let a na základě modelových kasuistik procvičovaných během seminřů.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (06.05.2014)

Pátý ročník:

 

Dorff, E.N., (2003) Matters of Life and Death. The Jewish Publication Society, Philadelphia.

Edge, R.S., Groves, J.R., (2006) Ethics of Health Care. Thomson Delmar Reading, New York.

Elliot, C., (2010) White Coat Black Hat. Beacon Press, Boston.

Mepham, B., (2008) Bioethics. An Introduction for the Biosciences. Oxford University Press, Oxford.

Healy, D., (2004) The Creation of Psychopharmacology. Harvard University Press

Healy, D., (2012) Pharmageddon. University of California Press. Berkeley and Los Angeles.

Pierce, J., Randels, G., (2010) Contemporary Bioethics. Oxford University Press, Oxford.

Plomin, R., (2001) Behavioral Genetics. Worth Publishers and W.H. Freeman and Company.

Pozgar, G.D., (2005) Legal and Ethical Issues for Health Professionals. Jones and Bartlett Publishers.

Richerson, P.J., Boyd, R., (2006) Not By Genes Alone. The University of Chicago Press, Chicago and London.

Singer, P.A., Viens, A.M., (2008) The Cambridge Textbook of Bioethics. Cambridge University Press, Cambridge.

Steinbock, B., (2009) The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford University Press. Oxford

Tauber, A.I., (2005) Patient Autonomy and the Ethics of Responsibility. The MIT Press, Cambridge.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (06.05.2014)

V přednáškách získání teoretických znalostí, které jsou dále procvičovány v seminářích. V tomto ročníku se již předpokládají znalosti minulých čtyř let a jsou především komentovány novinky za poslední jeden, dva, tři  či čtyři roky studia.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. (05.02.2019)

 

Podmínky zápočtu:

1. K zápočtu je podmínkou povinná docházka na seminářích v rozsahu 7 účastí na semináři z celkových 11 plánovaných.

2. Další podmínkou je zpracování kazuistiky do semináře.

Kazuistiku vyberete z učebnice bioetiky, kterou naleznete zde: http://www.bioethicscasebook.sg/

Prosím, aby každý kazuistika byla připravena 3 - 4 studenty ze skupin 3, 4, případně 1, 2. Účast na této přípravě a prezentaci je nezbytnou podmínkou splnění zápočtu.

Prezentace bude připravena v powerpointu nebo v jiné podobné aplikaci.

Prezentace bude trvat 45 minut a bude připravena tak, že diskuze k ní bude trvat také6.  45 min.

 

Kazuistiky na termín 23. 4. 2019 (studijní skupina 3, 4)

8.00 hod – 9.30 hod – Baby Arun

9.45 hod – 11.15 hod – Lina

11:30 hod – 13.00 hod – Mr. Lim

 

Kazuistiky na termín 24. 4. 2019 (studijní skupina 3, 4,)

8.00 hod – 9.30 hod – Mrs. Khoo

9.45 hod – 11.15 hod – Mdm. Lee

11:30 hod – 13.00 hod – Mr. Yung

 

Kazuistiky na termín 6. 5. 2019 (studijní skupina 1, 2)

8.00 hod – 9.30 hod – Faizal

9.45 hod – 11.15 hod – Mrs. Kuan

11:30 hod – 13.00 hod – Mr. Bok

 

Kazuistiky na termín 7. 5. 2019 (studijní skupina 1, 2)

8.00 hod – 9.30 hod – Ms. Mendez

9.45 hod – 11.15 hod – Mr. Shi

11:30 hod – 13.00 hod – Mdm. Wu

 

Prezentace bude mít následující strukturu:

1. Představení kazuistiky

2. Kde je etický problém?

3. Kdo jsou aktéři etického problému?

4. Jaké jsou/mohou být jejich zájmy?

5. Jak tyto zájmy aktéři hájí?

6. Co k tomu říkají komentáře z bioethicscasebook.sg

7. Co si z kazuistiky odnést domů? V čem jsme se poučili?

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK