Praktické dovednosti v kardiovaskulární chirurgii II - B02997 (volitelný předmět)
Anglický název: Practical skills in cardiovascular surgery II
Zajišťuje: II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1.LF a VFN v praze (11-00690)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/16 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: jan.tosovsky@lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Atributy: Lékařství
Korekvizity : B00632, B00634
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. (21.05.2019)
Předmět je určen pro všechny studenty, který mají zvládnuté základní chirurgické dovednosti v oblasti vyšetřovaní pacientů v oblasti kardiovaskulární chirurgie a chtějí rozšířit své teoretické ale především praktické chirurgické dovednosti. Studenti budou seznámení s komplexnějšíma vyšetřovacíma metodami (např. ABI, cévní SONO vyšetření žilního a arteriálního systému), aplikace léčivých přípravků atd.. Bude kladen vyšší důraz na detaily při rozboru vyšetřovacích metod (CTAG, SKG, DSA), dále bude probírán terapeutický plán pacientů cestou řízených kazuistik. Studenti si rozšíří své chirurgické dovednosti při nácviky cévních sutur a anastomóz cestou trenažéru.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. (21.05.2019)

Zápočet bude udělen na základě splněni praktických dovedností (alespoň 90 %)