PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy vývojové psychologie - B01269 (Adiktologie)
Anglický název: Introduction to Developmental Psychology
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr.Karel Rieger
Další informace: http://www.adiktologie.cz
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D.
Patří mezi: Povinné BADI18 P 1.r._19/20
Atributy: Adiktologie
Teoretický předmět
Literatura
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.10.2019)
Povinná literatura:

1. Hill, G.. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.

2. Atkinson, R. L. a kol. (2005). Psychologie. Praha: Portál.

Doporučená literatura:

Langmajer, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing.

Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál. 5. Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK