PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interna - nefrologie - B00410 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Nephrology
Zajišťuje: Klinika nefrologie 1. LF a VFN v Praze (11-00511)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 50 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Věra Čertíková Chábová, PhD., vera.certikova-chabova@lf1.cuni.czPodrobnější informace na nástěnce předmětuMomentálně distančně, informace dostanou studenti do mailu individuálně.
Další informace: http://nefr.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 410
Garant: prof. MUDr. Vladimír Tesař, MBA, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
K//Je korekvizitou pro: B01399
Anotace
Poslední úprava: CHA06035 (12.11.2010)
Obsahem předmětu je seznámení se se základy klinické nefrologie. Formou seminářů jsou probrány klinicky významné okruhy témat (uvedeny zvláštť) a stáže u lůžka seznámí studenty s klinickým obbrazem probraných onemocnění.
Literatura
Poslední úprava: CHA06035 (12.11.2010)

Bednářová V, Dusilová Sulková S: Peritoneální dialýza. 2.rozšířené a přepracované vydání. Jessenius-Maxdorf 2007; ISBN 978-80-7345-005-2

Klener P., Tesař Vl. : Vnitřní lékařství. Svazek IX. Nefrologie, Galen 2003

Merta M. : Dědičná onemocnění ledvin. Triton, 2004

Monhart V: Hypertenze a ledviny. Triton 2004. ISBN 80-7254-569-8

Sulková S: Hemodialýza. Jessenius-Maxdorf 2000; ISBN 80-85912-22-8

Teplan V. a kol.: Akutní poškouení a selhání ledvin v klinické medicíně.Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1121-8

Teplan V a kolektiv: Praktická nefrologie. 2.zcela přepracované vydání. Grada-Avicenum 2006; ISBN 80-247-1122-2

Teplan V.: Nefrologie Minimum pro praxi, Triton, 2001

Tesař V, Schuck O a kolektiv: Klinická nefrologie. Grada-Avicenum 2006; ISBN 80-247-0503-6

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK