Aktuální otázky gramatické struktury studovaného areálového jazyka II (ruština) - AVS500039
Anglický název: Current Questions of the Grammatical Structure of the Studied Areal Language II (Russian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500227
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Záměnnost : AVS500227
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.02.2013)
Cílem předmětu je prohloubení vědomostí o morfologickém a syntaktickém systému ruštiny. Pozornost bude věnována otázkám stabilnosti a dynamiky gramatického systému současné spisovné ruštiny s ohledem na jazykovou normu a jazykový úzus. Důležitým komponentem je komparativní pohled na češtinu, blízkost a různorodost obou jazyků.

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (14.12.2016)

Literatura

Barnetová, V. et al. 1979. Russkaja grammatika. 1-2. Praha.

Gorbačevič, K. S. 1974. Variantnost´ slova i jazykovaja norma. Moskva.

Graudina, L.K., Ickovič, V.A., Katlinskaja, L.P. 1976. Grammatičeskaja pravil'nost' russkoj reči. Opyt častotno-stilističeskogo slovarja variantov. Moskva.

Literaturnaja norma i variantnost´. Moskva 1981.

Krysin, L. P. (red.) 1974. Russkij jazyk po dannym massovogo obsledovanija: opyt social’no - lingvističeskogo izučenija. Moskva.

Panov, M. V. 1968. Russkij jazyk i sovetskoe obščestvo: socio-lingvističeskoe issledovanie. 1-4. Moskva.

Russkij jazyk konca XX stoletija (1985 - 1995). Moskva 2000.

Russkij jazyk i sovremennost´. Problemy i perspektivy razvitija russkogo jazyka. Moskva 1991.

Russkij jazyk segodnja (otvetstvennyj red. L.P. Krysin). Moskva 2000.

Sovremennyj russkij jazyk, aktivnye processy na rubeže XX-XXI vekov (otv. red. L.P. Krysin). Moskva 2008.

Sovremennyj russkij jazyk: sistema, norma, uzus (otv. red. L.P. Krysin). Moskva 2010.

Širjaev, E. (red.) 1997. Russkij jazyk. Opole. (Najnowsze dzieje języków słowiańskich)

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (17.01.2014)

Atestace se uděluje na základě úspěšně složené ústní zkoušky. Vedle obsahu přednášky si studenti připraví seznam četby.

Sylabus
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.02.2021)

1. Второстепенные предикации и их выражение инфинитными формами глагола I: деепричастия и причастия

2. Второстепенные предикации и их выражение инфинитными формами глагола II: инфинитив

3. Синтаксические нули

4. Двойные глаголы I

5. Двойные глаголы II (проблема языкового контакта)

6. Прагматика I: Основные проблемы и речевые акты

7. Прагматика II: Вежливость

8. Когнитивная семантика: Основные проблемы и некоторые результаты в русистике

9. Языковая картина мира

10. Социолингвистика I: Основные проблемы

11. Социолингвистика II: Разговорная речь и просторечие

12. Словообразование: феминативы

13. Актуальные аспекты развития русского языка: динамика и устойчивость, тенденция к аналитизму(?) интернационализация(?)