PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
České dějiny 1848-1945 - AVR100008
Anglický název: Czech History 1848-1945
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVR100045
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.10.2019)

1. Revoluce let 1848-1849 a jejich dědictví

2. Neoabsolutismus a jeho dopad na českou společnost

3. Obnova ústavnosti a počátky liberální politické kultury

4. Rakousko-uherské vyrovnání a česká reakce na ně

5. Vývoj české společnosti v liberální éře

6. Počátky a rozvoj politického pluralismu

7. Nové civilizační a společenské trendy před první světovou válkou

8. Vývoj české a slovenské společnosti za první světové války

9. Zahraniční odboj a vznik ČSR

10. Snahy o vnitropolitickou a zahraničněpolitickou stabilizaci nového státu

11. Vývoj ve dvacátých letech

12. Hospodářská krize

13. Vnitropolitická a zahraničněpolitická situace a ohrožení státu ve druhé polovině třicátých let

14. Mmnichovská dohoda a její důsledky, druhá republika

15. Vznik Protektorátu Čechy a Morava a samostatného slovenského státu

16.Česká společnost za okupace - kolaborace, odboj, hospodářské změny

17. Osvobození Československa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK