PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
History and Culture of Azerbaijan II - AVES00865E
Anglický název: History and Culture of Azerbaijan II
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVES00865
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eldar Valiyev
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eldar Valiyev (21.02.2019)
The course History and Culture of Azerbaijan II (AVES00865E) is designed to provide students with a general framework of reference for the principal categories of modern (post-eighteenth-century) Azerbaijani identities, with particular emphasis on the notions of historical development of Azerbaijani national state. The course targets a vast spectrum of cultural and historical events within the continuous rivalry of Empires for Caucasus, the division of Azerbaijani nation into two parts between Russia and Persia (Gulistan and Turkmenchay Treaties of 1813 and 1828).
Since that time until 1991 North Azerbaijan existed within Russian Empire and then the USSR, but South Azerbaijan - within the Persia (Iran). A significant place is given to the History of Azerbaijan after the declaration of Independence (Azerbaijan Democratic Republic) in 1918 and after 1991 - with the formation of the sovereign Azerbaijan Republic.
Instead of offering only a survey of historical events the course will also focus on major variables of Azerbaijani identity: institutions, historical figures, cultural artefacts that contemplate national identity of Azerbaijanis living in the Azerbaijan Republic.

Evaluation and Grading
The requirements for the course include active participation in class discussions, passing the final test (over 60%). Erasmus students will receive a grade from 1 (excellent) to 5 (fail).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK