PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax švédštiny - ASV210018
Anglický název: Swedish Syntax
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: švédština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Záměnnost : ASV200018
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)
Kurz seznámí posluchače se základy švédské syntaxe ze synchronního hlediska. Zaměří se na specifika jednotlivých větných členů a jejich postavení i sémantických rolí ve švédské větě, slovosled, větný rozbor na základě Diderichsenovy teorie polí, problematiku hlavních a vedlejších vět a textovou syntax. Přednáška bude probíhat ve švédštině a bude doplněna volitelným kurzem Cvičení ze švédské syntaxe.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)

- HOLM, Lars, LARSSON, Kent. Svenska meningar. Lund: Studentlitteratur, 1976/1980.

- HULTMAN, Tor G. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska Akademien, 2003.

- JOSEFSSON, Gunlög. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. 2009.

- JÖRGENSEN, Nils, SVENSSON, Jan. Nusvensk grammatik. Malmö: Gleerup, 1991.

- NYLUND, Elizabeth, HOLM, Britta. Deskriptiv svensk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1993.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. Del 3: Fraser. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

- TELEMAN, Ulf et al. Svenska akademiens grammatik. Del 4: Satser och meningar. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.

- THORELL, Olof. Svensk grammatik. 2. uppl. Stockholm: Esselte Studium, 1987.

- WIJK-ANDERSSON, Elsie. Ny grammatik: det svenska språkets struktur. Uppsala: Hallgren & Fallgren studieförlag, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)

závěrečný test (dva pokusy)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (09.04.2019)

Tematické okruhy:    

• Fraslära

• Satsled

• Satsschema (ledföljd)

• Fältteori

• Semantiska roller

• Huvudsatser

• Bisatser

• Satsförkortningar

• Textbindningsmetoder

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK