PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Švédské reálie - ASV200006
Anglický název: Swedish Culture and Cultural History
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (13.02.2020)
Kurz poskytne základní přehled o reáliích Švédska a jeho kulturním a společenském vývoji. Přednášky se budou podrobněji zabývat například školstvím, demografickou situací a přistěhovalectvím, aktuálním politickým spektrem a jeho historickým vývojem. Dozvíte se také, jak je to s institucí ombudsmana, postavením žen ve společnosti či švédským modelem.

Tematické okruhy:
• Geografie, administrativní rozdělení, tři úrovně státní správy
• Státní zřízení a systém vlády
• Ústava, počátky švédské státnosti, nejdůležitější reformy
• Obyvatelstvo, menšiny a menšinová politika
• Náboženská situace a politika
• Hospodářská situace Švédska a její vývoj od 19. Století
• Sociální stát a „švédský model“, daňový systém
• Školství a vzdělávací systém dospělých
• Švédská kulturní politika, média
• Zahraniční politika a fenomén švédské neutrality
• Životní prostředí a ochrana přírody
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (13.02.2020)

Englund, P.: Tystnadens historia och andra essäer. Stockholm: Atlantis, 2003.

Hojda, J.: Jako ježek v nebezpečí. Dějiny a současnost 10 (2009) // dostupné online

Johnsson, H.-I.: Sverige i fokus. Stockholm: Svenska Institutet, 1995.

Lagerlöfová, S.: Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem. Praha: SNDK, 1967.

Scott, F. D.: Sweden: The Nation’s History.Carbondale: Southern Illinois University Press, 1988.

Štěpán, J.: Švédsko. Praha: Libri, 2010.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. (13.02.2020)

splnění písemného testu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK