PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Prekladatelská cvicení (c-niz) - ANL200024
Anglický název: Translation Exercises (Czech-Dutch)
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANL100026
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)
Předpokladem je důkladná znalost hovorové a spisovné nizozemštiny. Cílem předmětu je rozšíření slovní zásoby cílového jazyka a získání přehledu o stylistických variacích nejrůznějších typů textů. Posluchač získá základní dovednosti pro jednodušší překladatelskou praxi v mimoliterární oblasti, a to i používáním nástrojů CAT.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D. (29.10.2019)

Včasné odevzdání vśech překladů.

Literatura -
Poslední úprava: UGSUNGE (27.06.2009)
Povinná literatura:

Levý, J.: Umění překladu, Praha, Ivo Železný, 1963

Máčelová-Van Den Broecke, E., Spěváková, D: Česko-nizozemský slovník, Praha, Leda, 2005

Čermák,F., Hrnčířová, Z.: Nizozemsko-český slovník. Leda 1997

Steehouder, M. e.a.: Leren communiceren, Wolters-Noordhoff, 1992

Palenstein L. H. M., van, Bekedam, L. M.: Hoe zit het met staan - Cursus Nederlands voor anderstalige artsen, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 2000

Doporučená literatura:

Timmers, C.: Brieven schrijven in het Nederlands, Prisma 1998

Baalen, CH., van : Taal in zaken - Zakelijk Nederlands voor anderstaligen, NCB, 2003

Heertje, A., Kanning, W.: De kern van de economie, De Echte Kern B.V., Naarden, 1996

Damerau, J. W.: Prisma technisch woordenboek 1 en 2, Het Spectrum, Utrecht, 1961

Rakšányiová,J.: Holandčina v sociokultúrnom kontexte. Enigma Nitrea, 2008

Bloeman,H. : Denken over vertalen. Utrecht 2004

Popovič,A.:Teória umeleckého prekladu. Bratislave 1975

Lefevere, A.: Translation, history and culture. New York, 1990

Verlaeckt,W.: Over creativiteit in schrijven. Acco 1984

Burger,P.: Handboek stijl. Martinus Nijhoff, 1997

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marcel Ištván, Ph.D. (05.10.2019)

Tematické překlady:

- technický

- administrativní

- populárně naučný

- žurnalistický

- umělecký

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK