PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Literatura hispanica actual - AMTSPV003E
Anglický název: Contemporary Spanish Literature
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMTSPV003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Anežka Charvátová
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (06.09.2017)

Písemná seminární práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (06.09.2017)

ANDERSON IMBERT, E. Historia de la literatura hispanoamericana, I, II. México - Buenos Aires: FCE, 1962, 1964.

ANDERSON IMBERT, E. Dějiny literatur Španělské Ameriky. In: Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha:Odeon, 1966.

BELLINI, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana.1997.

CELORIO, G. El surrealismo y lo real maravilloso americano. México: Sep/Setentas, 1976.

FERNÁNDEZ, T. La poesía hispanoamericana del siglo XX. Madrid: Anaya, 1991.

FORBELSKÝ, Josef. Španělská literatura 20. století. Karolinum, 1999.

FUENTES, Carlos. La nueva novela hispanoamericana. Joaquín Mortiz, 1980.

FUGUET, A. - GOMEZ, S. MacOndo. 1996.

HARSS, Luis. Los nuestros. Madrid: Alfaguara, 2012.

HODOUŠEK, E. a kol. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996.

HODOUŠEK, E. a kol. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska. Praha: Libri, 1999.

HOUSKOVÁ, A. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998.

HOUSKOVÁ, A. (ed.). Druhý břeh Západu. Výbor iberoamerických esejů. Praha: Mladá fronta, 2004.

CHABÁS, J. Dějiny španělské literatury. Praha: SNKLHU, 1960.

KUBÁNSKÁ ČÍTANKA. Gutenbergova čítanka současné kubánské prózy. Praha: Gutenberg a Labyrint, 2006.

LEVINE, Suzanne J. Escriba subversiva: una poética de la traducción. Fondo de culutra económica. México: 1998.

LUKAVSKÁ, E. Ernesto Sábato: Cesta labyrintem. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

LUKAVSKÁ, E. (ed.). Had, který se kouše do ocasu. Výbor hispanoamerických fantastických povídek. Brno: Host 2008.

LUKAVSKÁ, E. "Zázračné reálno" a magický realismus. Alejo Carpentier versus Gabriel García Márquez. Brno: Host, 2003.

RAMA, A. La novela en América Latina. México: Univ. Veracruzana, 1986.

UHLÍŘ, K. Nástin dějin argentinské literatury. Praha: SPN, 1967.

 

Speciální příloha deníku El País: 50 aňos del Boom: http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/11/actualidad

Doslovy k překladům u nás vydaným - zejména v Odeonu, MF, Hostu, Argu, Pasece

Tematická čísla literárních časopisů - A2, Tvar, Plav, Revolver Revue

www.iliteratura.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK