PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Translation of Specialized Texts from the Language of the Chosen Area (Serbian) - AJS500041E
Anglický název: Translation of Specialized Texts from the Language of the Chosen Area (Serbian)
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: srbština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJS5000041
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Sandra Vlainić
Třída: Exchange - 09.6 Non-EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)
Základní studijní literatura:
ČARKIĆ, M.: Uvod u stilistiku. Beograd, 2002.

Češko-srpski rečnik u dva toma. Beograd, 2002.

FEKETE, E.: Jezičke doumice. Beograd, 2006.

IVIĆ, P. a kol.: Srpski jezički priručnik. Beograd, 2004.

IVIR, V.: Tehnika i teorija prevođenja. Novi Sad, 1984.

JENÍKOVÁ, A.: Srbsko-český, česko-srbský slovník. Praha, 2002, 2007.

NOVOTNÁ, V.: Rečnik srpsko-čeških homonima. Beograd, 2003.

Prevođenje i nastava stranih jezika, Zbornik radova. Beograd, 1986.

Srbocharvátsko-český slovník. Praha, 1982.

STOJNIĆ, M.: O prevođenju književnog teksta. Sarajevo, 1980.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK