PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Development of Communicative Skills in the Language of the Chosen Area I (Romanian) - AJS500028E
Anglický název: Development of Communicative Skills in the Language of the Chosen Area I (Romanian)
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: rumunština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJS5000028
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Jiří Našinec
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)
Základní studijní literatura:
DAN, P.: Mică enciclopedie de cultură şi civilizaţie românească. Bucureşti-Chişinău, 2003.

DOCA, G.: Converser en roumain. Paris, 1993.

POP, L. - MOLDOVAN, V. (eds.): Gramatica limbii române. Cluj, 1997.

POP. L. - MOLDOVAN, V. - URICARU, L.: Scurtă gramatică (româna ca limbă străină). Cluj, 2002.

Další odborná literatura:
AVRAM, M.: Probleme ale exprimării corecte. Bucureşti, 1987.

CESEREANU, R.: T(z)ara noastră. Stereotipii şi prejudecăţi. Bucureşti, 2006.

GUŢU ROMALO, V.: Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi. Bucureşti, 2000.

MIHĂESCU, N.: Carte despre limba românească. Pentru o corectă şi frumoasă exprimare. Bucureşti, 1972.

MUREŞANU, I.: Capcane ale limbii româneşti. Cluj, 1998.

RAD, I.: Stilistică şi mass-media. Cluj, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK