PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 The Difficult Coexistence: Europe and the Ottoman Empire in the Long 19th Century - AHSV10776
Anglický název: The Difficult Coexistence: Europe and the Ottoman Empire in the Long 19th Century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10777, AHSV10778, AHSV10779, AHSV10791
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout The Difficult Coexistence.pdf Sylabus Mgr. Pavla Chmelíková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK