PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 „We won’t allow another Cuba“: Introduction to the History of US-Latin American Cold War relations - AHSV10610
Anglický název: „We won’t allow another Cuba“: Introduction to the History of US-Latin American Cold War relations
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Robert Schmidtchen, Ph.D.
Vyučující: Robert Schmidtchen, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10611, AHSV10612, AHSV10613
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10611, AHSV10613, AHSV10612
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Syllabus_Schmidtchen.docx Sylabus Mgr. Pavla Chmelíková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK