PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Nová šlechta 19. a 20. století - AHSV10323
Anglický název: The New Nobility in 19th and 20th Century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10320
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10320, AHSV10321, AHSV10322
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10320, AHSV10322, AHSV10321
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK