PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomatika moderních dějin - AHS600025
Anglický název: Diplomatics of The Modern Age
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333022
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK