PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dekolonizace evropských impérií - AHS550029
Anglický název: Decolonization of European Empires
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)
Kurs se zabývá evropským kolonialismem ve dvacátém století a rozpadem koloniálních říší po druhé světové válce. Studenti se seznámí se základními pojmy, autory a přístupy ke studiu emancipace dekolonizovaných teritorií. Prostor bude též věnován postkoloniálním dějinám tzv. Třetího světa a vlivu evropských mocností v jejich bývalých koloniích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

Anderson, D., Histories of the Hanged. The Dirty War in Kenya and the End of Empire. New York 2005

Branch, D., Defeating Mau Mau, Creating Kenya. Counterinsurgency, Civil War, and Decolonization, Cambridge 2009

Cooper, F., Africa since 1940: The Past and Present, Cambridge 2002

Cooper, F., Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa, Cambridge 1996

Fanon, F., Černé kůže, bílé masky, Praha 2012

Fanon, F., Psanci této země, Praha 2015

Fieldhouse, D. K., Western Imperialism in the Middle East 1914-1958, Oxford 2006

Forsyth, F., Příběh Biafry, Praha 2012

Frey, M., Pruessen, Ronald W. and Tan Tai Yong, (ed), The Transformation of Southeast Asia: International Perspectives on Decolonization, New York2003

Gerard, M. – Kuklick, B., Death in the Congo. Murdering Patrice Lumumba, Cambridge 2015

Gleijeses, P., Conflicting Missions: Havana, Washington, and Africa, 1959-1976, Chapel Hill 2002

Gilbert, M., Izrael. Dějiny, Praha, 2002

Gombár, E., Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999

Hargreaves, J. D., Decolonization in Africa, London 1988

Chafer, T., The End of Empire in French West Africa: France’s Successful Decolonization?, Oxford 2002

Christie, Clive J., A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism, London 1996

Iliffe, J., Afrika a Afričané. Dějiny kontinentu, Praha 2001

Judd, D., Vzestup a pád britského impéria, Praha 1999

Klíma, J., Portugalská koloniální říše. Vznik a zánik prvního a posledního impéria, Hradec Králové 1996

Klíma, J., Poslední koloniální válka, Praha 2001

Koura, J., Rozdělený ostrov. Studená válka a kyperská otázka v letech 1960–1974, Praha 2019

Nálevka, V., Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce, Praha, 2004

Lewis, B., Dějiny Blízkého východu, Praha 1997

Pilát, J., Džaváharlál Nehrú, Praha 1967

Pilát, J., Mahátma Gándhí, Praha 1963

Prashad, V., The Darker Nations. A People's History of the Third World, New York 2008

Said, E., Orientalismus. Západní koncepce Orientu, Praha 2006

Shilington, K., History of Africa, London 1993

Springhall, J., Decolonization since 1945. The Collapse of European Overseas Empires, Basingstoke 2001

Syruček, Milan, V zajetí džungle: nejdelší válka 20. století, Praha 2007

Tureček, B., Nesvatá válka o svatou zemi, Praha 2011

Westad, O.A., Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge 2006

Westad, O.A., The Cold War: A World History, New York 2017

Záhořík, J., Belgický kolonialismus v Africe, Plzeň 2016

Záhořík, J., Ohniska napětí v postkoloniální Africe, Praha 2012

Záhořík, J., Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace, Praha 2010

Zídek, P. – Sieber, K., Československo a Blízký východ v letech 1948-1989, Praha 2009

Zídek, P. – Sieber, K., Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989, Praha 2007

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

 

Ke splnění předmětu bude vyžadováno napsání eseje (2000 slov) na téma konzultované s vyučujícím. Esej musí být odevzdána do začátku zkouškového období v letním semestru. Dále musí studenti složit ústní zkoušku, při níž budou položeny dvě otázky na základě obsahu přednášek a seznamu prostudované literatury.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

Ke splnění předmětu bude vyžadováno napsání eseje (2000 slov) na téma konzultované s vyučujícím. Esej musí být odevzdána do začátku zkouškového období v letním semestru. Dále musí studenti složit ústní zkoušku, při níž budou položeny dvě otázky na základě obsahu přednášek a seznamu prostudované literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

1. Hodina odpadne

20. února

 

2. Úvodní hodina, vymezení tématu a pojmů.

27. února

 

3. Dekolonizace a studená válka. Dekolonizace jako globální fenomén a neokolonialismus.

5. března

 

4. Dekolonizace indického subkontinentu.

12. března

 

5. Zánik impérií v jihovýchodní Asii – Francouzská Indočína, Indonésie, Malajsie, Barma, Filipíny

19. března

 

6. Dekolonizační proces na Blízkém východě a ve Středomoří

26. března

 

7. Samostatnost britských kolonií v Africe

2. dubna

 

8. Děkanské volno – hodina odpadá

9. dubna

 

9. Francouzské impérium v severní Africe a Alžírská válka

16. dubna

 

10. Dekolonizace francouzské subsaharské Afriky

23. dubna

 

11. Belgické impérium a konžská krize

30. dubna

 

12. Poslední koloniální říše: Konec portugalského impéria

7. května

 

13. Emancipace na jihu Afriky: Jihoafrická republika, Namibie, Zimbabwe

14. května

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK