PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny mezinárodních vztahů v první polovině 20. století - AHS550026
Anglický název: History of international relations in the first half of the 20th century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (20.09.2019)
Cílem kurzu, jenž je primárně určen studentům navazujícího magisterského studijního
programu Historie-obecné dějiny, je především zhodnocení vývoje mezinárodních vztahů mezi dvěma světovými válkami. Poslední části kurzu se ale zaměří také na příčiny a průběh druhé světové války a období bezprostředně následující. Pozornost bude věnována zejména dění v Evropě, opomenuty ale nebudou ani události v ostatních částech světa (role Spojených států v mezinárodním systému, dění v koloniích a na Dálném východě).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (20.09.2019)

Atestace se skládá z aktivní účasti na hodinách, testu a ústní zkoušky na základě seznamu nastudované literatury (nejméně deset titulů, z nichž dva musí být zahraniční).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (20.09.2019)

Beevor, A., Španělská občanská válka, Praha 2004.

Břach, R., Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha a Litomyšl 1996.

Cohrs, P. O. The Unfinished Peace after World War I: America, Britain and the Stabilisation of Europe, 1919-1932, Cambridge 2008.

Conquest, R., Velký Teror, Praha 2012.

Chalupa, J., Zápisky o válce občanské: Studie o vybraných aspektech Španělské občanské války 1936–1939, Praha 2002.

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938–1964), Praha 2004.

Ellinger, J., Neville Chamberlain. Od usmiřování k válce: Britská zahraniční politika, 1937–1940, Praha 2009.

Houska, O., Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922–1929, Praha 2011.

Hobsbawn, E., Věk Extrémů. Krátké 20. století 1914–1991, Praha 1998.

Kier, E., Imagining War: French and British Military Doctrine between the Wars, Princeton 1999.

Jančík, D., Třetí říše a rozklad Malé dohody, Praha 1999.

Klimek, A., Jak se dělal mír roku 1919, Praha 1989.

Litera, B., Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917–1945, Praha 2015.

Mazower, M., Hitlerova říše. Nacistická vláda v okupované Evropě, Brno 2009.

McDermott, K., Kominterna. Dějiny mezinárodního komunismu za Leninovy a Stalinovy éry, Praha 2011.

MacMillanová, M., Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004.

Malia, M. E. Sovětská tragédie: Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991. Praha 2004.

Maršálek, Z. – Voráček, E. a kol, Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka, Praha 2017.

Mastny, V., Russia’s Road to the Cold War. Diplomacy, Warfere and Politics of Communism,

1941–1945, New York, 1979.

Mazower, M., Dark Continent: Europe’s Twentieth Century, London 1998.

Moravcová, D., Bělina, P., Pečenka, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914–1941, Praha 1994.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I., Praha 2000.

Neville, P., Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008.

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1998.

Payne, S., The Spanish Civil War, the Soviet Union, and Communism, New Haven 2004.

Payne, S., Franco and Hitler: Spain, Germany and World War II, New Haven 2008.

Rousso, H., Le régime de Vichy, Paris 2007.

Skřivan, A. Čína a Spojené státy 1941–1945, Praha 1974.

Skřivan, A., Japonská válka 1931–1945, Praha 1997.

Steiner, Z. S., The Lights that Failed. European International History 1919–1933. Oxford 2005.

Steiner, Z. S., The Triumph of the Dark. European International History 1933–1939. Oxford 2011.

Šmíd, M., Vatikán a italský fašismus 1922–1945, Praha 2018.

Šepták, M., Mezi demokracií a autoritářstvím. Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931–1934, Praha 2018

Taylor, A. J. P., Příčiny druhé světové války, 2005.

Wanner, J., Pevnost Amerika. Spojené státy a evropská válka 1939–1945, díl 1., Praha 2001.

Winkler, H. A., Geschichte des Westens: die Zeit der Weltkriege 1914–1945, München 2011.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (20.09.2019)

Témata:

 

2. října

Úvodní hodina. Studium mezinárodních vztahů ve dvacátém století

 

9. října

Pařížská mírová konference

 

16. října

Versaillský mír a poválečné uspořádání světa

 

23. října

Hodina odpadá – děkanské volno

 

30. října

Společnost národů a systém kolektivní bezpečnosti

 

6. listopadu

Sovětský svaz a role komunistického hnutí v mezinárodních vztazích

 

13. listopadu

Spojené státy americké a jejich role ve světovém mezinárodním systému

 

20. listopadu

Velká hospodářská krize a její dopady na mezinárodní vztahy

 

27. listopadu

První krize Versailleského mírového systému

 

4. prosince

Evropa a svět na cestě k druhé světové válce

 

11. prosince

Mezinárodní vztahy v době druhé světové války

 

18. prosince

Poválečný vývoj ve světě, počátky studené války a dekolonizace

 

8. ledna

Shrnutí problematiky mezinárodních vztahů první poloviny 20. století, závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK