PředmětyPředměty(verze: 886)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Světové nejnovější dějiny (od roku 1918 do 1989) - AHS220068
Anglický název: World contemporary history (from 1918 to nowadays)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
PhDr. Petr Janoušek, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
PhDr. Boris Moskovič
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (16.09.2020)
Kurz je určený především studentům bakalářského studia jako základní přehled o světových dějinách od první světové do počátku studené války. Pozornost bude věnována politickým, ekonomickým a sociálním dopadům první světové války a příčinám vzestupu diktatur a autoritativních režimů v Rusku, Německu a Itálii. Kurz nebude na dějiny světa nahlížet pouze z evropocentrického pohledu, ale také z perspektivy neevropských teritorií (Afrika, Asie, Amerika). Součástí vybraných témat budou zejména politické (diplomatické) dějiny, ale přistupováno k nim bude v širších společenských, hospodářských a kulturních souvislostech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK