PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Světové novověké dějiny (od počátku 16. stol. do roku 1918) - AHS110090
Anglický název: World modern history (from the beginning of the 16th century to 1918)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK