PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Písemná práce I (mgr. od 2015) - AFS500132
Anglický název: Graded Paper I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Daniele De Santis, Ph.D.
doc. James Hill, Ph.D.
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Robert Roreitner
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (17.06.2015)
Písemná práce pro navazující magisterské studenty oboru filosofie.

Samostatná písemná práce v rozsahu cca 15-20 normostran s odlišným obsahem od práce diplomové a
bakalářské. Student si volí téma, které nejprve schválí interní pedagog z ÚFaRu. Student téma v průběhu semestru
se zvoleným pedagogem konzultuje a samostatně s využitím doporučené literatury zpracuje. Práci průběžně
diskutuje v konzultačních hodinách, případně je vyzván k jejímu přednesení v rámci pedagogem doporučené
přednášky nebo semináře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK