PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Finská literatura IIb - AFN200029
Anglický název: Finnish Literature IIb
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Prerekvizity : AFN200028
Záměnnost : AFN200015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Předmět je doplněním a rozšířením předmětu Finská literatura IIa, který je jeho prerekvizitou. Kombinuje v sobě
jak hledisko historické, tedy přiblížení dané problematiky z hlediska vývoje literárních směrů v jednotlivých
desetiletích, tak hledisko tematické, tedy pojednání otázek literatury na poli jednotlivých témat.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Základní studijní literatura:
HUMPÁL, M., KADEČKOVÁ, H., PARENTE-ČAPKOVÁ, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha: Karolinum 2006. ISBN 80-246-1174-0.

LAITINEN, K.: Suomen kirjallisuuden historia. Helsinky: Kustannusosakeyhtiö Otava 1997. ISBN 951-1-15010-3.

VARPIO, Y. (red.): Suomen kirjallisuus historia I, II, III. Vammala: Suomalaisen kirjallisuuden seura 1999. ISBN 951-746-133-X.

Další odborná literatura:
KANTOKORPI, M.: Muodotonta menoa. Kirjoituksia nykykirjallisuudesta. Porvoo: WSOY 1997.

KARKAMA, P.: Kirjallisuus ja nykyaika. Suomalaisen sanataiteen teemoja ja tendenssejä. Helsinky: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1994. ISBN 951-717-816-6.

SOIKKELI, MARKKU (red.): Kurittomat kuvitelmat. Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Turku: Taiteiden tutkimuksen laitos 2002. ISBN 951-29-2304-1.

TARKKA, P.: Suomalaisia kirjailijoita. Helsinky: Tammi 2000.

HARTLOVÁ D. (et al.): Slovník severských spisovatelů. Praha: Libri 1998 ISBN 80-85983-21-4.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)

Hlavní tématické okruhy:

1. Dekadentní žena ve finské literatuře.

2. Literární cenzura. Cenzura ve Finsku v době válečné.

3. Literární instituce v poválečné finské literatuře. Otázka politická.

4. Fenomén M. Waltari a jeho historických románů. Postavení autora ve Finsku/v České republice.

5. Próza 50. let ve Finsku „typická" a „netypická". Huovinen, Hyry, Vartio, Holappa a další

6. Diskuze o finské identitě v literatuře a „psaní dějin". V. Linna: Pod Severkou.

7. Literární debaty Finska 60. let: Linna, Salama, Rintala. Literatura a média.

8. Politická angažovanost 60. let. Politická poezie, případ P. Saarikoski.

9. Ženská otázka v literatuře ve Finsku 70. a 80. let.

10. Odraz hektické urbanizace v literatuře. Literatura postmodernismu / narcisismu: obraz Finska 80. let.

11. Poválečná literatura finských národnostních menšin. Multikulturalismus a identita ve finské literatuře.

12. Žánr a jeho rozrušování. Parodie, fragmentárnost, „nízký" a „vysoký" žánr, autobiografie 90. let.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK