PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny skandinávských literatur II - ADK200013
Anglický název: History of Scandinavian Literatures II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Záměnnost : ANO200013
Z//Je záměnnost pro: ANO200013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. (20.02.2020)
Tento kurz podává přehled významných autorů a vývojových proudů skandinávských literatur od počátků realismu až do 20. století, poskytne ale také úvod do díla Sørena Kierkegaarda. Literatuře 20. století je v semináři věnována jen minimální pozornost, protože bude probírána ve třetím ročníku.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. (20.02.2020)

Nezbytná je minimálně padesátiprocentní docházka. Zápočet bude udělen na základě písemného testu, který prověří znalosti látky vymezené daným časovým obdobím. Tyto znalosti by si studenti měli osvojit jednak na základě přednášek a seminářů, jednak na základě vlastního studia povinné a doporučené primární a sekundární literatury.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. (20.02.2020)

Povinná četba:

Rohde, Peter P. Kierkegaard. Olomouc: Votobia, 1995.

Kierkegaard, Søren. Svůdcův deník. Praha: Odeon, 1970, nebo Mladá fronta, 1994.

Kierkegaard, Søren. Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. (zadané úryvky) Praha: Svoboda-Libertas, 1993.

Jacobsen, Jens Peter. Niels Lyhne. In: Paní Marie Grubbová. Niels Lyhne. Praha: Odeon, 1986.

Ibsen, Henrik. Peer Gynt. Domeček pro panenky. Divoká kachna. In: Hry I. Praha: Divadelní ústav, 2006.

Strindberg, August. Hra snů. In: Hry II. Praha, Divadelní ústav, 2004.

Tanec smrti (1. díl) In: Hry II. Praha: Divadelní ústav, 2004.

Hamsun, Knut. Hlad. Praha: Dybbuk, 2016.

Sandemose, Aksel. Uprchlík kříží svou stopu. Praha: Argo, 2007.

Humpál, Martin, Kadečková, Helena a Parente-Čapková, Viola. Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha: Karolinum, 2006, nebo 2., dopl. a rev. vyd. 2013, s. 15-313.

 

Doporučená literatura:

Algulin, Ingemar. A History of Swedish Literature. Stockholm: The Swedish Institute, 1989.

de Figueiredo, Ivo. Henrik Ibsen. Člověk a maska. Praha: Karolinum, 2015.

Gardiner, Patrick. Kierkegaard. Praha: Argo, 1996.

Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

Kejzlar, Radko. Dějiny norské literatury 1814-1914. Praha: Academia, 1967.

Kejzlar, Radko. Ibsen. Praha: Orbis, 1956.

Stehlíková, Karolína (ed.). Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Soběslav: Elg, 2006.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. (20.02.2020)

LS 2020, úterý 15:50-17:25, č. 319

e-mail: humpal@ff.cuni.cz

http://nordic.ff.cuni.cz/

Dějiny skandinávských literatur II

 

1. úvod do kurzu; Søren Kierkegaard

 

2. Søren Kierkegaard (pokračování)

 

3. Søren Kierkegaard – Bázeň a chvění (úryvky)

 

4. a 5. mezinárodní workshop „Northern Europe, Migration and the Questions of Identity“

 

6. J. P. Jacobsen – Niels Lyhne

 

7. Ibsen – Peer Gynt

 

8. Ibsen – Domeček pro panenky

 

9. Ibsen – Divoká kachna

 

10. Hamsun – Hlad

 

11. Strindberg – Tanec smrti (1. díl)

 

12. Strindberg – Hra snů

 

13. Sandemose – Uprchlík kříží svou stopu

 

 

Povinná četba:

Rohde, Peter P. Kierkegaard. Olomouc: Votobia, 1995.

Kierkegaard, Søren. Svůdcův deník. Praha: Odeon, 1970, nebo Mladá fronta, 1994.

Kierkegaard, Søren. Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. (zadané úryvky) Praha: Svoboda-Libertas, 1993.

Jacobsen, Jens Peter. Niels Lyhne. In: Paní Marie Grubbová. Niels Lyhne. Praha: Odeon, 1986.

Ibsen, Henrik. Peer Gynt. Domeček pro panenky. Divoká kachna. In: Hry I. Praha: Divadelní ústav, 2006.

Strindberg, August. Hra snů. In: Hry II. Praha, Divadelní ústav, 2004.

Tanec smrti (1. díl) In: Hry II. Praha: Divadelní ústav, 2004.

Hamsun, Knut. Hlad. Praha: Dybbuk, 2016.

Sandemose, Aksel. Uprchlík kříží svou stopu. Praha: Argo, 2007.

Humpál, Martin, Kadečková, Helena a Parente-Čapková, Viola. Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha: Karolinum, 2006, nebo 2., dopl. a rev. vyd. 2013, s. 15-313.

 

Doporučená literatura:

Algulin, Ingemar. A History of Swedish Literature. Stockholm: The Swedish Institute, 1989.

de Figueiredo, Ivo. Henrik Ibsen. Člověk a maska. Praha: Karolinum, 2015.

Gardiner, Patrick. Kierkegaard. Praha: Argo, 1996.

Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

Kejzlar, Radko. Dějiny norské literatury 1814-1914. Praha: Academia, 1967.

Kejzlar, Radko. Ibsen. Praha: Orbis, 1956.

Stehlíková, Karolína (ed.). Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Soběslav: Elg, 2006.

 

Popis kurzu: Tento kurz podává přehled významných autorů a vývojových proudů skandinávských literatur od počátků realismu až do 20. století, poskytne ale také úvod do díla Sørena Kierkegaarda. Literatuře 20. století je v semináři věnována jen minimální pozornost, protože bude probírána ve třetím ročníku.

 

Požadavky pro atestaci (Z): Nezbytná je minimálně padesátiprocentní docházka. Zápočet bude udělen na základě písemného testu, který prověří znalosti látky vymezené daným časovým obdobím. Tyto znalosti by si studenti měli osvojit jednak na základě přednášek a seminářů, jednak na základě vlastního studia povinné a doporučené primární a sekundární literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK