PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do filozofie pro germanisty - ADE100001
Anglický název: Introduction to Philosophy for Germanists
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Je záměnnost pro: ASZFS0007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (12.09.2012)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s hlavními postavami a proudy evropské filosofie po romantiku, se
základními vývojovými stadii, jimiž filosofie v těchto období prošla a s problémy, jež v těchto stádiích tematizovala.
Důraz je kladen zejména na filosofii německy mluvících zemí. Přednáška by měla posluchače seznámit s
metodami interpretace filosofického textu a zasvětit je do problémů jejich překladu. Absolvování semináře je
studentům germanistiky započítáno jako ekvivalentní k Úvodu do filosofie ze Společného základu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK