PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
2 Práce s textem v češtině I. - ACCE00005
Anglický název: 2 Czech Text Analysis I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Pešička
Vyučující: PhDr. Jiří Pešička
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VUCKT2AF (02.10.2017)
Anotace:
Kurz se zaměřuje na literární a kulturní vývoj v českých zemích 19. století, tj. mapuje umělecké proměny a pohyby od epochy romantismu až do závěru století, tedy do nástupu moderny, symbolismu a dekadence. Součástí výkladu budou i exkurze do umění výtvarného, kurz tedy nabídne komparaci literatury s výtvarným uměním pro hlubší, systematičtější vykreslení uměleckého a kulturního kvasu 19. století. Literatura a umění budou nahlíženy rovněž na pozadí soudobých umělecko-teoretických a filozofických konceptů a také na půdorysu proměn společenských a politických.
Literatura
Poslední úprava: VUCKT2AF (02.10.2017)

Primární literatura:

Arbes, J: Svatý Xaverius

Březina, O.: Stavitelé chrámu

Čapek Chod, K. M.: Turbina

Čech, S.: Písně otroka

Erben, K. J.: Kytice

Havlíček Borovský, K.: Obrazy z Rus

Havlíček Borovský, K.: Tyrolské elegie

Hlaváček, K.: Pozdě k ránu

Karásek, J.: Sodoma

Machar, J. S.: Confiteor

Mácha, K. H.: Máj

Mácha, K. H.: Večer na Bezdězu

Mácha, K. H.: Krkonošská pouť

Němcová, Božena: Babička

Neruda, J.: Malostranské povídky

Neruda, J.: Prosté motivy

Sova, A.: Květy intimních nálad

Šlejhar, J. K.: Zátoka smrti

Vrchlický, J.: Okna v bouří

Vrchlický, J.: Strom života

Zeyer, J.: Dům U tonoucí hvězdy

Sylabus
Poslední úprava: VUCKT2AF (02.10.2017)

Tématické bloky:

  1. Romantismus, romantismy a biedermeier (K H. Mácha, J. K. Tyl, K. J. Erben, K. Havlíček Borovský, B. Němcová)
  2. Nové obzory: generace Májovců (V. Hálek, J. Neruda, K. Světlá)
  3. Novoromantismus, ruchovci a lumírovci (J. Arbes, S. Čech, J. Vrchlický, J. Zeyer)
  4. Historismus a české dějiny (A. Jirásek, Z. Winter)
  5. Realismus, naturalismus a pozitivistická estetika (K. V. Rais, A. Mrštík, K. M. Čapek Chod)
  6. Fin de siècle: básnický realismus, impresionismus, symbolismus a dekadence (J. S. Machar, A. Sova, J. Karásek ze Lvovic, K. Hlaváček, O. Březina, J. K. Šlejhar, F. X. Šalda
  7. Katolická moderna, aneb jiné perspektivy (S. Bouška, K. D. Lutinov, X. Dvořák)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK