PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chybová anotace češtiny jinojazyčných mluvčích - ACC100095
Anglický název: Error annotation of non-native Czech
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (13.02.2018)
Seminář se zaměřuje na anotaci tzv. žákovského jazyka, resp. na anotace textů nerodilých mluvčích češtiny pro potřeby českého žákovského korpusu. V semináři bude představena nově navržená anotace, o níž bude diskutováno a se kterou budou studenti samostatně pracovat. Jednotlivé problémy při vlastní anotaci budou diskutovány v seminářích.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (13.02.2018)

Seznámení s novou koncepcí chybové anotace češtiny nerodilých mluvčích. 

Vlastní anotace žákovských textů. 

Seminář je propojen s projektem Čeština nerodilých mluvčích z pohledu teoretického a komputačního (grant GAČR reg. č. 16-10185S). 2015 - 2018, v jehož rámci jsou vyčlěněny prostředky na anotátory. Pokud budou v semináři anotátoři úspěšní mohou se zapojit do tohoto grantu a získat za anotace finanční ohodnocení. 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (13.02.2018)

Účast na seminářích, které jsou prezenční . 

 

Reflexe vlastních problémů při anotaci. 

 

Odevzdání určeného penza oanotovaných textů. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (13.02.2018)

Povinná:

ŠTINDLOVÁ, B. (2013): Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace. Praha: FF UK, Varia.

ŠEBESTA, K. – ŠKODOVÁ, S. (eds.) Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2012. 168 stran.  ISBN 978-80-7372-848-9

Dostupné z: http://utkl.ff.cuni.cz/learncorp/

http://kcl.fp.tul.cz/cs/cestina-cilovy-jazyk-a-korpusy

 

Doporučená:

ŠTINDLOVÁ, B., ŠKODOVÁ, S., ROSEN, A. & HANA, J. (2013). A learner corpus of Czech: Current state and future directions. In S. Granger, G. Gilquin & F. Meunier (eds) Twenty Years of Learner Corpus Research: Looking back, Moving ahead. Corpora and Language in Use – Proceedings 1, Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 435-446. ISBN 978-2-87558-199-0.

ŠTINDLOVÁ B., S. ŠKODOVÁ, A. ROSEN AND J. HANA (2012). Annotating foreign learners’ Czech . ZIKOVÁ, Markéta a Mojmír DOČEKAL. Annotating foreign learners’ Czech In: Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, Germany, pp. 205-219. 355 s. ISBN 978-3-631-63609-1.

ŠTINDLOVÁ, B., ROSEN, A., HANA, J., AND ŠKODOVÁ, S. (2012). CzeSL – an error tagged corpus of Czech as a second language. In Pęzik, P., editor, Corpus Data across Languages and Disciplines, volume 28 of Łódź Studies in Language, pages 21–32, Frankfurt am Main. Peter Lang. PALC 2011 – Practical Applications in Language and Computers. ISBN 978-3-631-62547-7.

Rosen, A. (2016). Building and using corpora of non-native Czech. In B. Brejová (ed.), Proceedings of the 16th ITAT: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2016), vol. 1649 of CEUR Workshop Proceedings, pages 80–87, Bratislava, Slovakia. Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, CreateSpace Independent Publishing Platform. See 2016-czesl-slonlp.pdf.

Rosen, A. (2016). Modeling non-standard language. In E. Hajičová and I. Boguslavski (eds.), Proceedings of the Workshop on Grammar and Lexicon: interactions and interfaces (GramLex), pages 120–131, Osaka, Japan, December 2016. The COLING 2016 Organizing Committee. See 2016-coling_nonstand.pdf.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (13.02.2018)

Přednáška. 

Diskuse v semináři. 

Vlastní anotace v anotačním programu Brat

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (13.02.2018)

Odezvdané oanotované texty. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (13.02.2018)

1. Úvodní seznámení s průběhem semináře, požadavky a výstupy. 

2. Přednáška na téma žákovský korpus češtiny, možnosti jeho anotace. 

3. Seznámení se s anotačním manuálem a programem Brat.  Domácí práce: Zkušební anotace. 

4. Diskuse nad zkušební anotací. 

5. Samostatná anotace. 

6. Samostatná anotace. 

7. Samostatná anotace. 

8. Diskuse nad anotací.

9. Samostatná anotace. 

10. Samostatná anotace. 

11. Samostatná anotace. 

12. Diskuse nad anotací. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (13.02.2018)

Velmi dobrá znalost českého morfologického systému. 

Zkušenost s výukou češtiny pro cizince. 

Ochota pracovat s elektronickými nástroji. 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (13.02.2018)

Velmi dobrá znalost českého morfologického systému. 

Zkušenost s výukou češtiny pro cizince. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK