PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Člověk na ostrově. Robinson Crusoe a jeho pokračovatelé - ABO700266
Anglický název: Man on an Island. Robinson Crusoe and his Followers
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (28.08.2019)
Defoeův román Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe námořníka z Yorku vyšel právě před 200 lety. Během této doby se stal jedním z klíčových vyprávění západní literatury a kultury. Seminář by měl připomenout tento román, zabývat se jeho předchůdci a vůbec přítomností ostrova v západním písemnictví. V další části semináře bychom se podívali na texty, které na Defoea navazují, ať už v intencích původního příběhu (zejména v 19. století) nebo polemickým a dekonstruktivním způsobem ve století 20.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (28.08.2019)

Pravidelná účast, četba domluvených textů a kratší referát na domluvené téma. - Seminář předpokládá dobrou znalost Defoeova románu v korektním překladu (nikoli adaptaci) nebo originálu.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (03.10.2019)

Primární literatura:

1. do konce 19. století

Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Překlad Albert Vyskočil a Timotheus Vodička. Praha: Odeon, 1975 - nebo jiné vydání tohoto překladu, popř. originální text v angličtině; v semináři se budeme zabývat jen prvním dílem: Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoea, námořníka z Yorku. [1. vydání 1719]

Platón. Tiamaios, Kritias

More, Thomas. Utopia, 1516.

Shakespeare: Bouře [1611]

Bacon, Francis. Nová Atlantida, 1627.

Rousseau, Jean-Jacques. Sny samotářského chodce. Překlad Eva Berková. Praha: K+D Svoboda, 2002; popř. starší vyd. pod názvem Dumy samotářského chodce (5. kapitola) [1776-1778]

Verne, Jules. Tajuplný ostrov, překlad Václava Netušila. [1875]

Wells, Ostrov doktora Moreaua (různá vydání). [1896]

a další.

 

2. 20. a 21. století

Perse, Saint-John. Vichry, přel. Jiří Kolář, Bohumila Grögerová a Jiří Konůpek. Praha: Odeon, 1965 - cyklus Obrazy pro Crusoea [1904].

Giraudoux, Jean. Zuzanka a Tichý oceán, přel. J. Zaorálek, více vydání. [1921]

Bioy Casares, Adolfo. Morelův vynález. Překlad František Vrhel. Praha: Odeon, 1988 (2. v. 2017), popř. román Plán úniku. [1940]

Golding, William. Pán much. Praha: Naše vojsko, 1968. [1954]

Schmidt, Arno. Republika učenců: krátký román ze subtropů. Překlad Michaela Jacobsenová. Zblov: Opus, 2017. [1957]

Herling-Grudziński, Gustaw. Ostrov a jiné prózy. Praha: Mladá fronta, 2000. [1959]

Tournier, Michel. Pátek, aneb, Lůno Pacifiku. Překlad Michal Pacvoň. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006. [1967]

Bishopová, Elizabeth. Umění ztrácet, přel. Mariana Machová Praha: Fra, 2004, báseň Crusoe v Anglii. [1971]

Kundera, Milan. Kniha smíchu a zapomnění [1979]

Coetzee, J. M. Ďabiel DeFoe. Překlad Edita Drozdová. V Praze: Metafora, 2011. [1986]

Ajvaz, Michal. Zlatý věk, 2001

Děžinský, Milan. Obcházení ostrova: básně z let 2011-2016. Brno: Host, 2017. 

časopis Plav č. 7–8/2016 – Evropské ostrovy

 

Seznam je pouze výběrový, další díla budou doplněna v průběhu semináře, podrobnější přehled robinsonád lze najít ve wikipedii, vhodné projít více jazykových verzí.

 

Sekundární literatura:

Relativně slušný úvod k Defoeově knize a její recepci představuje kniha B. Hlinky (1983).

Acquisto, Joseph: The Lyric of Narrative: Exile, Poetry, and Story in Saint-John Perse and Elizabeth Bishop, Orbis Litterarum 60, 2005, 5, s. 344–356.

Bieber, Ada, ed., Greif, Stefan, ed. a Helmes, Günter, ed. Angeschwemmt - Fortgeschrieben: Robinsonaden im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert. Würzburg: Königshausen & Neumann, ©2009.

Coetzee, J. M. Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Souvislosti, 2004, 15(2), s. 12-15.

Deleuze, Gilles: Příčiny a důvody pustých ostrovů, in: G. D. Pusté ostrovy a jiné texty: (texty a rozhovory 1953-1974). Praha: Herrmann & synové, 2010.

Eco, Umberto: Dějiny legendárních zemí a míst. Praha: Argo, 2013.

Fausett, David: The Strange and Surprising sources of Robinson Crusoe. Amsterdam - Atlanta: Rodopi, 1994.

Kinane, Ian. Theorising literary islands: the island trope in contemporary Robinsonade narratives. London: Rowman & Littlefield International, [2017], ©2017.

Hlinka, Bohuslav: Robinson Crusoe. Mýtus a skutečnost. Praha: Práce, 1983.

Marešová, Jaroslava. Portugalští a španělští trosečníci 16. století a jejich vyprávěníSvět literatury, 2017, 27(55), s. [83]-95.

Sebald, Winfried G. Byt ve venkovském domě. Překlad Radovan Charvát. V Praze: Paseka, 2018, kap. k Rousseauovi.

Seidel, Michael. Exile and the Narrative Imagination. New Havenand London: Yale University Press, 1986.

Šulc, Pavel J. Robinsonady: spisek obrázkový pro poučení a zábavu mládeže. V Praze: Ve skladě Adolfa Kurandy, 1861.

Šuman, Záviš: Energie v raném básnickém díle Saint-Johna Perse, Svět literatury 22, 2012, 45, s. 148–172.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (06.12.2019)

Seminář bude postupovat v zásadě chronologicky od topos ostrova ve starší literatuře, přes předchůdce a kontext Defoeova robinsona až po podoby tématu v moderní a současné literatuře.

Na prvním semináři zahájíme předběžnou analýzou tématu a postupně prvními dvěma body programu. Prosím zájemce, aby uvažovali o relevantních textech, zejména těch, které nejsou uvedeny v seznamu literatury.

17. 10. Rousseau Sny/Dumy samotářského chodce (viz literatura), plus Sebald k Rousseauovi (viz literatura); v souborech text o Selkirkovi a báseň W. Szymborské

24. 10. Verne, Wells a robinsonády 19. století, přehled a kritický pohled

31. 10. G. Deleuze: Příčiny a důvody pustých ostrovů - studie; Saint-John Perse: cyklus Obrazy pro Crusoea [1904]; Elizabeth Bishopová: Crusoe in England [1971], český překlad viz bibliografii; Szymborska: Utopie.

na seminář prosím přečtěte uvedené texty (údaje v bibliografii), většina je v souborech; měla by proběhnout doskuze o probrané látce na základě Deleuzova textu; pak bychom se podívali na básně, které čerpají z motivů "robinsonád"

7. 11. pokračování diskuze o básních, Jean Giraudoux:  Zuzanka a Tichý oceán; texty z časopisu Plav - průběžně

14. 11. Adolfo Bioy Casares: Morelův vynález; D. H. Lawrence: Muž, který miloval ostrovy (viz soubory)

21. 11. William Golding, Pán much; texty z časopisu Plav - průběžně

28. 11. - seminář se nekoná, budu na konferenci

4. 12. Michel Tournier: Pátek, aneb, Lůno Pacifiku.

11. 12. J. M. Coetzee,  Ďabiel DeFoe + N. Gordimerová: povídka Pátkova šlépěj (česky in: Pátkova šlépěj, Praha 1989), plus Coetzee - 2 eseje (naskenované).

18. 12. Andy Weir: Marťan (The Martian, 2011)

9. 1. 2020 - texty podle domluvy, závěrečná diskuze a "mapa ostrova"

 

 

Základní tematické okruhy

1. ostrovy ve starší tradici: Platónova Atlantida a další.

2. zprávy o trosečnících před Robinsonem,

3. Robinson Crusoe, četba a analýza románu,

4. 18. a 19. století: robinsonády u autorů jako J. Verne, H. G. Wells ad.,

5. 20. století, zejména ve své druhé polovině přijímá Robinsona spíše polemicky, dekonstruuje jeho koloniální pozadí, přináší feministická čtení apod.; vybraní autoři: Golding, Tournier, Coetzee, Kundera ad.,

6. Robinson Crusoe v poezii - Saint-John Perse, Elizabeth Bishopová

7. v průběhu semináře dojde také na teoreticky zaměřené texty a interpretace a českou recepci tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK