PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Raně novověká paleografie - AAH500019
Anglický název: Early Modern Paleography
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH500226
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (09.04.2004)
Předmět je určen především pro posluchače se specializací na 19.a první polovinu 20. století. Teoretická část je věnována dějinám oboru, metodám výzkumu a současnému stavu bádání, dále seznámení se s domácí i zahraniční literaturou. Praktická část je věnována četbě textů (především jazykově německých - psaných německou novogotickou kurzívou) od cca roku 1774, tj. školské reformy a zavedení jednotné výuky psaní na školách v monarchii, do roku 1941, kdy bylo zavedeno humanistické písmo v Německu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2 sv., Praha 1979, 1987

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu)

Santifaller, Leo, Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930

Górski, Karol, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XXw., Warszawa 1978

Słowinski, Jan, Rozwoj pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992

Bobowski, Kazimierz, Ewolucjy pisma neogotyckiego na Śłansku od poczatku XVI do połowy XX wieku, Wroclaw - Warszawa 1992

Praktické příručky ke čtení
Hledíková, Zdeňka - Kašpar, Jaroslav - Ebelová, Ivana, Paleografická čítanka, Praha 2000

Ebelová, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004

Kaňák, Bohdan, Paleografické texty, sešit 1, Olomouc 1994, sešit 2, Olomouc 1999

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2 sv., Praha 21979, 31987;

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898;

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951;

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961;

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu);

Leo Santifaller, Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930;

Górski, Karol, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XXw., Warszawa 31978;

Słowinski, Jan, Rozwoj pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992;

Bobowski, Kazimierz, Ewolucjy pisma neogotyckiego na Śłansku od poczatku XVI do połowy XX wieku, Wroclaw - Warszawa 1992.

Hledíková, Zdeňka - Kašpar, Jaroslav - Ebelová, Ivana, Paleografická čítanka, Praha 22000;

Ebelová, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004;

Kaňák, Bohdan, Paleografické texty, sešit 1, Olomouc 1994, sešit 2, Olomouc 1999.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

Studenti si prohloubí teoretické znalosti o vývoji českého a německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 18. století, z hlediska praktického by měli zvládnout čtení a interpretaci jazykově českých a především německých textů z daného období, jejich časové zařazení dle písma, což je také hlavním předmětem atestace.

1. Vývoj českého a německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 20. století (do zavedení humanistického písma v Německu v roce 1941).

2. Cvičení s ukázkami písemností

3. Seznámení se základní literaturou

4. Psací látky, výuka psaní, zkratky, filigrány

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK