PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomní seminář [2] - AAH500014
Anglický název: Master's Diploma Seminar [2]
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH500126
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc.
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Záměnnost : AAH500126
Z//Je záměnnost pro: AAH500127
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
V magisterském semináři dostávají studenti návod ke zpracování diplomové práce, současně je prováděna
kontrola zpracování tématu a jednotlivé fáze práce studentů. Práci si volí podle svého odborného zaměření z
nabídky katedry PVHAS.
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK