PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny správy do roku 1526 - AAH100098
Anglický název: History of Administration until 1526
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

Vymezení pojmu

Postavení českého v rámci římsko-německé říše; český panovník jako říšský arcičíšník a kurfiřt

Vývoj území českého státu do konce středověku

Vývoj ústřední politické správy českého státu (panovník, dvorské a zemské úřady, hradská správa)

Správa českého státu za husitské revoluce

Městská správa

Církevní správa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK