PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail MC230S04N Analytická chemie - seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230S01N Analytická chemie - seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230S01 Analytická chemie - seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230P31A Analytická chemie I + II (b) zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P67 Analytická chemie I (a) letní letní s.:3/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230P35 Analytická chemie I (kata) letní letní s.:3/0 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230P68 Analytická chemie II (a) zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P36N Analytická chemie II (kata) zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P40 Analytická toxikologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230C06 Analytické praktikum (biol) letní letní s.:0/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230C09 Analytické praktikum (geol) letní letní s.:2/0 Z [TS] 31-230 11310
detail MC230C01A Analytické praktikum I zimní zimní s.:2/0 Z [TS] 31-230 11310
detail MC230C01B Analytické praktikum II letní letní s.:2/0 Z [TS] 31-230 11310
detail MC230C12 Analytické praktikum II (kata) zimní zimní s.:2/0 Z [TS] 31-230 11310
detail MC230C06P Analytické praktikum (ožp) letní letní s.:0/2 Z [TS] 31-230 11310
detail MC230C08 Analytické praktikum (učit) letní letní s.:0/5 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230C08N Analytické praktikum (učit) letní letní s.:0/4 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230P37 Analytické výpočty a základy chemometrie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P11 Analýza mikrobiálních toxinů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P52 Analýza složek životního prostředí letní letní s.:1/1 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230DP4C Diplomový projekt letní letní s.:0/10 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230DP5A Diplomový projekt zimní zimní s.:0/20 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230DP5B Diplomový projekt letní letní s.:0/24 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230DP4A Diplomový projekt zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230DP63 Diplomový projekt KATA letní letní s.:0/23 Z [HT] 31-201 11310
detail MC230P59 Ekotoxikologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P46 Elektroanalytické metody letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P03 Elektrochemické metody letní letní s.:3/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P03N Elektrochemické metody letní letní s.:3/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P24 Elektromigrační metody letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC260P07 Elektromigrační separační procesy zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 31-260 11310
detail MC230P41 Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P16 Chemické sensory a biosensory letní letní s.:1/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P09 Chemometrie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P22 Informace v analytické chemii letní letní s.:1/1 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P34 Instrumentální met. anal. chem. (geol) letní letní s.:4/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P47 Kapilární separační metody: Teorie, instrumentace a aplikace letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P54 Klinická a farmaceutická analýza zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P27 Měření ve vysokoúčinné kolonové chromatografii letní letní s.:1/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P44 Metodologie měření zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P39 Metody analýzy biomolekul zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P30 Metody analýzy pevných látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P13 Metody atomové spektrometrie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230C10 Moderní metody analytické chemie (geol) zimní zimní s.:0/2 Z [TS] 31-230 11310
detail MC230P10 Nevodná prostředí v analytické chemii letní letní s.:1/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230T50 Odborná praxe zimní zimní s.:1/0 Z [TS] 31-230 11310
detail MC230P60 Ochrana duševního vlastnictví letní letní s.:1/1 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230P06 Organická analýza letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P17 Organická polarografie a voltametrie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P58 Plánování experimentů a predikční vícerozměrná analýza letní letní s.:0/3 Z [HT] 31-MFF 11310
detail MC230P08 Pokročilé metody plynové chromatografie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230C04 Pokročilé praktikum z analytické chemie zimní zimní s.:0/8 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P18 Použití počítače k měření v chemické laboratoři zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230C02N Praktikum z analytické chemie zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230C01N Praktikum z analytické chemie letní letní s.:0/4 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230C07N Praktikum z analytické chemie oba 0/4 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230C14N Praktikum z klasických metod analýzy zimní zimní s.:0/2 Zk [TS] 31-230 11310
detail MC230C03 Praktikum z org. analýzy letní letní s.:0/3 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230P21 Principy vzorkování zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P64 Registrace chemických látek a léčiv letní letní s.:0/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230S06 Seminář k volit. praktiku z analyt. chemie pro studenty ost. spec. zimní zimní s.:1/0 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230S05A Seminář z analytické chemie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230S02B Seminář z analytické chemie letní letní s.:0/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230S02A Seminář z analytické chemie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230S03 Seminář z instrumentálních analytických metod letní letní s.:0/2 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230P12 Separace optických izomerů zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P05N Separační metody letní letní s.:3/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P19 Speciální spektrometrické metody letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P04N Spektrometrické metody letní letní s.:3/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P45 Spektrometrické metody letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P71 Strukturní analýza letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P07 Teoretické základy analytické chemie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P07A Teoretické základy analytické chemie I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230P07B Teoretické základy analytické chemie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P56 Toxikokinetika letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P32 Toxikologie oba 2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230S07 Úkoly a řízení analytické praxe zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 31-230 11310
detail MC230C05 Výběrové praktikum letní letní s.:0/2 Z [TS] 31-230 11310
detail MC230P14 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P79 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P55 Vzorkování zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
detail MC230P57 Zajištění kvality analytických výsledků letní letní s.:2/0 Zk [HT] 31-230 11310
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK