PředmětyPředměty(verze: 901)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ART Umění 196
detail BIO Biologie 1142
detail DEM Demografie 40
detail ECO Ekonomie 11
detail ENV Ekologie a ochrana živ. prostředí 113
detail GEG Geografie 235
detail GEL Geologie 341
detail HLC Zdravotnické obory 394
detail CHE Chemie 373
detail INF Informatika 636
detail LAW Právo 178
detail MAT Matematika 1162
detail MED Lékařství 1754
detail PED Pedagogika 329
detail PHL Filologie 23
detail PHS Filosofie 217
detail PHY Fyzika 905
detail PLS Politologie 6
detail PMC Farmacie 46
detail PSY Psychologie 147
detail SOC Sociologie 13
detail SPO Sport 508
detail TEA Učitelství 1881
detail THE Teologie 3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK